Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Устав на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация", София, 1905 година
Задгранично представителство на ВМОРО - "Устав на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация", София, 1905 година


Увеличи
Описание

"Чл. 1 - Вѫтрѣшната Македоно-Одринска Революционна Организация има за цѣль да сплоти въ едно цѣло всички недоволни елементи въ Македония и Одринско, безъ разлика на народность, за извоювание пълна политическа автономия за тия двѣ области.
Чл.2 - Организацията се противопоставя на стрѣмежитѣ за дѣлежъ и завоевание на тѣзи области отъ коя и да е държава.
Чл. 3 - За постигание на тая цѣль Организацията се бори за прѣмахвание на шовинистическитѣ пропаганди и национални разпри, които цѣпятъ и обезсилватъ населението въ борбата му противъ общия врагъ;...
Чл. 5 - Членъ на В.М.-О.Р. Организация може да бѫде всѣки живущъ въ Европейска Турция, безъ разлика на полъ, вѣра, народность и убѣждение."


Източник: Оригинален източник на книгата - Държавна агенция "Архиви".

Автор: Задграничното представителство на ВМОРО е създадено на Солунския конгрес през 1896 г., като се установява в София и действа успоредно с ЦК на ВМОРО с цел да представя организацията пред българската общественост, българските власти и политически сили и дипломатическите представители на Великите сили. Изпълнява пропагандни, организационни и контролни функции, ръководи погранични пунктове, по които се прехвърлят оръжие, литература и чети. Пръв председател на Задграничното представителство на ВМОРО е Гоце Делчев.
За повече информация за Задграничното представителство на ВМОРО тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3814 пъти.