Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Дневник на четите, изпратени в Македония от пункт Кюстендил. 1903-1908", Кюстендил, 1908 година
Задгранично представителство на ВМОРО - "Дневник на четите, изпратени в Македония от пункт Кюстендил. 1903-1908", Кюстендил, 1908 година


Увеличи
Описание

Списъци на четите на ВМОРО, изпратени в Македония от пограничен пункт Кюстендил от 1903 до 1908 г.
Списъци на: - Кратовската чета с войвода Атанас Бабата – л. 1;
- Щипската чета с войвода Мише Развигоров – л. 2 лице;
- Скопската чета с войвода Тодор Николов – л. 3 лице;
- Паланечката чета с войвода Коце Алексиев – л. 4 лице;
- Кочанската чета с войвода Коле Саравчето – л. 5 лице;
- Малешевската чета с войвода Григор Георгиев – л. 6 лице;
- Гевгелиската чета с войвода Андон Кьосето – л. 7 лице;
- Воденската чета с войвода Лука Иванов – л. 8 лице;
- Велешката чета с войвода Стефан Димитров – л. 8 гръб- 9 лице;
- Радовишка чета с войвода Коле Жеков – л. 9 гръб;
- Битолска чета с войвода Георги п. Христов – л. 10 лице;
- Тетовска чета с войвода Атанас Албански – л. 11 лице;
- Поречка чета с войвода Иван мицков – л. 12 лице;
- Кумановска чета с войвода Санде Георгиев – л. 13 лице;
- Дебърска чета с войвода Тальо Кръстов – л. 14 лице;
- Охридска чета с войвода Цветко Христов – л. 15 лице;
- Скопска чета с войвода Петър Журски – л. 16 лице;
- Тетовска чета с войвода Г. Тодоров – л. 17 лице;
- Крушовска чета с войвода Иван Наумов – л. 18 лице;
- Паланечка чета с войвода Петър Ангелов – л. 19 лице;
- Битолска чета с войвода Славейко Арсов – л. 20 лице;
- Битолска чета с войвода Климент Групчев – л. 21 лице;
- Битолска чета с войвода Стоян А. Донски – л. 22 лице;
- Четата на Кръстьо Българията – л. 23 лице;
- Костурска чета с войвода Пандо Кляшев – л. 24 лице;
- Чета с войводи Аргир Манасиев и Трайко Йотов – л. 25 лице;
- Заминали за Битолско с материали – л. 26 лице;
- Заминали за Воденско с войвода Лука Иванов – л. 26 гръб;
- заминали за Кумановско с войвода Коста Нунков – л. 27 гръб;
- заминали за Битолско с войвода Кочо Хр. Лерински – л. 28 лице;
- заминали за Тиквешко – л. 29 лице;
- заминали за Енидже, Вардарско с войвода Апостол Петков – л. 30 лице;
- заминали за Солунски район – л. 31 лице;
- заминали за Прилепско – Крушовска чета – л. 31 гръб;
- заминали за Паланечко – л. 32 лице;
- заминали за Кумановско с войвода Михаил Чаков – л. 32 гръб;
- заминали за Скопски окръг – л. 32 гръб;
- заминали за Костурско с войвода Бончо Василев – л. 33 лице;
- заминали за Велешки окръг – л. 33 гръб;
- Кочанска чета с войвода –Кръстьо Българията – л. 34 лице;
- Четата на Богдан Ацев (Скопйе) – л. 34 гръб;
- Четата на Пешо Радев и Охридската чета с войвода Деян Димитров – л. 35 лице;
- Четата на Петър Юруков и Кратовска чета с войвода Йордан Спасов – л. 35 гръб;
- Тиквешка чета с войвода Пешо Самарджиев и Битолска чета с войвода Дякон Евстатий – л. 36 лице;
- Списък на чети от Скопски окръг – л. 36 гръб;
- заминали за Битолско с войвода Георги Сугарев – л. 37 лице;
- заминали за Малашевско и Битолско– л. 37 гръб;
- заминали за Паланечсо с войвода петър Ангелов – л. 38 лице;
- заминали за Свети Николско – л. 38 гръб;
- заминали за Скопско и Велешко – л. 39 лице;
- заминали за Костурско – л. 39 гръб;
- заминали за Планечко с войвода Никола Груйчинов – л. 40 лице;
- Кочанска чета с войвода Косто Георгиев – л. 40 гръб.;
- заминали за Скопски район с войвода Васил Стоянов – л. 41 лице
- заминали за Кумановски район – л. 41 гръб-42 лице;
- заминали за Велешки район – л. 42 гръб;
- Кратовска чета с войвода Йордан Спасов и Паланечка чета – л. 43 лице;
- заминали за Тиквешки и Кратовски район – л. 43 гръб;
- заминали за Малешевски и Паланечки район – л. 44 лице;
- заминали за Лерински и битолски район – л. 44 гръб;
- заминали за Кратовски и Скопски район – л. 45 лице;
- Прилепски и Мориовски район – л. 45 гръб;
- Битолски район – л. 46 лице; - Скопски район – л. 46 гръб;
- Прилепски, Кочански, Щипски район, Скопски окръг – л. 47 лице;
- заминали за Велешки, Тиквешки и Дебърски район – л. 47 гръб;
- заминали за Кочански район – л. 48 лице;
- заминали за Кочанско, Щипско и битолско – л. 49 гръб- 50 лице;
- заминали за Паланечки район – л. 50 гръб;
- заминали за Велешки район – л. 51 лице;
- Велешка чета, Демир Хисарска чета, Кратовска чета, чета с войвода Сандо Георгиев – л. 51 гръб;
- Костурска чета – л. 52;
- Чета на Иван Наумов – л. 52 гръб – 53;
- Паланечка чета – л. 53 гръб;
- Тиквешка чета, заминали за Воденско и Скопско – л. 54 лице;
- заминали за Св. Николско - Битолска чета, Скопска чета, Кратовска чета, Тиквешка чета, Кочанска чета - л. 54 гръб – 56 лице;


Източник: Оригинален източник на книгата - Държавна агенция "Архиви"

Автор: Задграничното представителство на ВМОРО е създадено на Солунския конгрес през 1896 г., като се установява в София и действа успоредно с ЦК на ВМОРО с цел да представя организацията пред българската общественост, българските власти и политически сили и дипломатическите представители на Великите сили. Изпълнява пропагандни, организационни и контролни функции, ръководи погранични пунктове, по които се прехвърлят оръжие, литература и чети. Пръв председател на Задграничното представителство на ВМОРО е Гоце Делчев.
За повече информация за Задграничното представителство на ВМОРО тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 4550 пъти.