Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Автономия - Задграничен лист на Вътрешната македоно-одринска революционна организация", София, 1903 г.
Задгранично представителство на ВМОРО - "Автономия - Задграничен лист на Вътрешната македоно-одринска революционна организация", София, 1903 г.


Увеличи
Описание

Трите броя на "Задграничния лист на Вътрешната македоно-одринска революционна организация - Автономия" излизат през август 1903 г.
Главен редактор на вестника е Тома Карайовов от Скопие. В първия брой е публикувана „Декларация на ВМОРО“, подписана от задграничните представители Христо Татарчев и Христо Матов. Във втория броя е съобщено за обявяването на Илинденското въстание, а третият и последен е изпълнен с информации за хода на въстанието.
Вестникът издава и френскоезичната притурка "Bulletin de L'Autonomie".
"Жребия е хвърленъ.
Борбата е почната.
На 20-й того вечерьта (Илинъ-день), въ три часа по турски, съгласно рѣшението на Централния Революционен Комитетъ, започнати сѫ възстаническитѣ действия въ цѣлия Битолски виляетъ. Всички боеви сили въ каазитѣ: Битолска, Рѣсенска, Охридска, Дебърска, Кичевска, Поречка, Демир-Хисарска, Крушовска, Прилѣпска, Леринска, Костурска и Кайлярска - едноврѣменно захванали да дѣйствуватъ въ голѣми възстаннически масси.
Споредъ положителнитѣ сведѣдения, които имаме, още сѫщата вечерь (Илинъ-день) всички телеграфни (държавни и желѣзнични) жици сѫ скѫсани, сѣкакви съобщения сѫ приустановени; така щото, външния свѣтъ нищо не знае, какво става оттатъкъ Острово (гранично село между Битолския и Солунския виляети).
Прѣдсѣдатель на Битолския възстанически щабъ е: Дамянъ Груевъ; членове: Пере Тошевъ, Борисъ Сарафовъ и А. Лозанчевъ."
"Слѣдъ десетгодишно сѫществувание, организацията сега за пръвъ пѫть излиза открито съ свой органъ. Нѣколкото вѣстника, като: "Борецъ", "Възстанникъ", "Освобожденье", "Борба", "На Орѫжие" и други, които до сега се издаваха отъ районнитѣ комитети въ Македония, бидейки издавани съ чисто пропагандическа цѣль, не достигнаха до широката публика. Естеството на работата изискваше организацията да чака своето пълно развитие, за да заговорятъ за нея самитѣ събитие.
"Днесъ тѣзи събития сѫ настѫпили вече и громко говоратъ. Време е, прочее, и дългъ на организацията е да освѣтли цѣлия свѣтъ съ своето сѫществувание."


Източник: Оригинален източник - "НБКМ"

Автор: Задграничното представителство на ВМОРО е създадено на Солунския конгрес през 1896 г., като се установява в София и действа успоредно с ЦК на ВМОРО с цел да представя организацията пред българската общественост, българските власти и политически сили и дипломатическите представители на Великите сили. Изпълнява пропагандни, организационни и контролни функции, ръководи погранични пунктове, по които се прехвърлят оръжие, литература и чети. Пръв председател на Задграничното представителство на ВМОРО е Гоце Делчев.
За повече информация за Задграничното представителство на ВМОРО тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2287 пъти.