Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Революционните действия в Битолско и Леринско; Спомени на Георги поп Христов", публикувано в "Към борбите в Югозападна Македония", София, 1926 година
Георги Попхристов от с. Кърстоар, Битолско, Вардарска Македония - "Революционните действия в Битолско и Леринско; Спомени на Георги поп Христов", публикувано в "Към борбите в Югозападна Македония", София, 1926 година


Увеличи
Описание

Спомените на войводата, делегат на Смилевския конгрес, зам. член на Главния щаб на Илинденското въстание и член на Демирхисарското горско началство Георги Попхристов са записани от акад. Любомир Милетич на 3 декември 1903 г. Издадени са през 1926 г. като част от книгата "Към борбите в Югозападна Македония (Кичевско, Битолско, Леринско, Преспанско, Дебърско), по спомени на Лука Джеров, Георги поп Христов, Ангел Андреев, Георги Папанчев и Лазар Димитров.
"Роденъ съмъ въ 1876 г. въ с. Кърстофоръ ("Христовор"), което се намира на 1 часъ до Битоля. Баща ми, попъ Христо, бѣше тукъ свещеникъ. Учихъ се първомъ въ селото си въ основно училище, преди това една година се учихъ въ с. Буково (гъркоманско село) на гръцки. Отъ I-IV включ. класъ следвахъ прогимназия въ Битоля (1888-92). Като бѣхъ въ III-IV класъ, отъ страна схващахъ, разбирахъ, че вече тайно се работи за освобождението на Македони, но бѣхъ маловъзрастенъ и не знаехъ нищо подробно, схващахъ, че идеята се състои главно в туй, да се събуди българщината и затова и самъ агитирахъ по околнитѣ гъркомански села напр. и въ Буково въ този духъ. Следъ като свършихъ IV класъ, станахъ презъ 1892/3 уч. год. учитель въ селото си. Бѣхъ самичъкъ; училището бѣше екзархийско. Нищо още не работѣхъ по освобождението, но осѣщахъ, че има нужда отъ подготовлени, защото и въ нашата околия бѣснѣеше Абдулъ ага Шебединчето, бегъ, който имаше селото Кравари и чифликъ въ Кръстофоръ..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Битолско Георги Попхристов е български учител, организатор и войвода на ВМОРО, член на Централния комитет на ВМРО. Участва в Илинденско-Преображенското въстание. През войните за национално обединение 1912-1918 е част от Македоно-одринското опълчение и неговия наследник - 11-та македонска дивизия на Българската армия. По време на българското управление във Вардарска Македония (1941-1944) се завръща в Битоля, където организира чети, преследващи комунистически партизани в Егейска Македония. Обявява се против започналата от комунистите през 1945 г. македонизация на Пиринска Македония.
За повече информация за Георги Попхристов посетете Уикипедия


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 582 пъти.