Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "По македонския въпрос", публикувано във в-к "Македония", брой 7, год. V, Цариград, 16 февруари 1871 година
Димитър В. Македонски от с. Емборе, Кайлярско, Егейска Македония - "По македонския въпрос", публикувано във в-к "Македония", брой 7, год. V, Цариград, 16 февруари 1871 година


Увеличи
Описание

Д. Македонски участва активно при конституирането на Българската екзархия, като настоява за приемане на повече делегати от македонските епархии. Във тази връзка пише и статията си "По македонския въпрос", която е адресирана до редактора на в-к "Македония" Петко Славейков. В нея Македонски критикува непознаването според него на македонския въпрос от страна на Петко Славейков и неговата статия за македонистите .

"Ако частни некои лица, по не знам по какви частни каприции и кефове умствували или бълнували таквоз нещо, като прасе македонско требяше ли да стане теватур работата, та днес и от представителите некои си да претендират да искат да не остават да присъствуват македонските представители в народнийт събор, в който ще ся разгледва органическийт Устав на самоуправляемата ни Българска Екзархия, и да исказват за доказателство на туй частно свое мнение таквиз нелепи причини, каквито са на пример тези: че македонските представители не бивало да присътствуват в тоз събор, защото уж щели да претендират да искат да стане седалище на Българский Екзархат Охрид? или че щели да ся отделят от другите българи и щели да искат особига Йераршия?? а още по-логично че македонците не са били българи но цинцари и пр.?!! Ох, логика, о, знание на история, о, велико умствувание! (...)

Ако пък туй е от боязни да не би македонците да ся възродят некога и станат каквито са били в древност и искони яки и силни че да ги завладеят, това е такваз глупост каквато не бихме си помислили да съществува у никого от нашите българи; но като за жалост тя ся проявява виждами у некои, ний сми принудени да кажем: не бойте ся, братя представители, идет несг боязни! Македонските ваши братя всякога ще ви уважават и ще ви почитат за туй че вий сте ся по-напред събудили и вий дадохте тем пример да искат и те да си отърсят яката от фенерските потисници; не съдете за таквиз важни работи и в тез критически обстоятелства тъй повърхну и глупо; македонците, бъдете уверени, не бълнуват таквоз нещо каквото си вий въображавате че мислят. И понаучете ся малко историйка, или изучете поне характерите на историята и ще ся уверите че македонците не са цинцари нито друг некой народ, но чисти българи като вас; от там ще ся научите еще че македонците не са ся изгубили от лицето на земята, както си позволяват некой си да казват, защото, до колкото ний знаем, те не са съгрешили некога до толкоз щото да зихме земята и да ги поглътне."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Димитър В. Македонски (1848-1898) е виден български просветен деец, публицист, общественик и революционер. Той е един от учредителите на Македонския комитет (ВМОК) през 1895 г.
Повече информация за Димитър В. Македонски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1272 пъти.