Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Неврокопският говор", публикувано в "Годишник на Софийския Университет, Историко-филологически факултет", кн. XXXII, 1, София, 1936 година
Кирил Мирчев от Битоля, Вардарска Македония - "Неврокопският говор", публикувано в "Годишник на Софийския Университет, Историко-филологически факултет", кн. XXXII, 1, София, 1936 година


Увеличи
Описание

Целта на предлаганата работа е да изнесе на свет общия, но затова пък по възможност най-пълен говорски облик на тази източномакедонска покрайнина. Ето защо вниманието ми бе насочено преди всичко към най-важните, най-крупните и най-редки езикови факти. Подробните различия между селата не отбелязвам, тъй като те са много незначителни. Там обаче, гдето попадах на по-интересни и по-важни различия, отбелязвам местото им. Сравнението с останалите рупски говори се налагаше от само себе си. Сметам за нужно да изтъкна още, че чисто описателния метод напускам много често, за да си позволя некои уместни според мене обяснения, а при многобройни по-важни случаи прекрачвам далеч в миналото на езика. На читателя може би ще се хвърли в очи известна непоследователност при отбелязване на редуцираните гласни. Всеки обаче, който е имал работа с наши югоизточни говори, ще да е забележил, какъв сложен проблем представя тук неустановеността и нередовността по отношение на редуцираните гласни. По-подробни осветления виж на съответното место.

Известно е, че диалектичните проучвания на всека българска покрайнина са доста много затруднени от големото разместване на населения, което е ставало в по-далечно и по-близко минало. Специално в Неврокопско работата на езиковия изследвач се спъва от големия наплив на бежанци, по произход изключително от югоизточна Македония. Три четвърти от населението на град Неврокоп съставят бежанци из различните кътове на Македония под гръцка власт. Съвсем малък е броят на ония села, в които не са настанени бежанци. И тъй като говорът, носител на който се явява това ново население, е съвсем близък до Неврокопския говор, нови форми и нови езикови обрати се възприемат с голема лекота. Доста време ми е струвал трудът при известна подробна черта да се установи, дали тя е влияние от говора на серските и драмски бежанци или е исконна неврокопска особеност.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Кирил Спиридонов Мирчев (1902-1975, София) е виден езиковед, член-кореспондент на Българската академия на науките, един от най-големите специалисти по старобългарски език, история на българския език и българска диалектология, роден в Битоля във ВМОРО-вска и възрожденска фамилия.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 799 пъти.