Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Историческа граматика на българския език", III издание, София, 1978 година
Кирил Мирчев от Битоля, Вардарска Македония - "Историческа граматика на българския език", III издание, София, 1978 година


Увеличи
Описание

Изследване на езиковеда Кирил Мирчев наградено с "Димитровска награда" през 1959 г. и използвано като учебник за студентите по българска и славянска филология.

"Изследването се основава върху българските езикови паметници. Езиковите процеси се разглеждат в границите на българската езикова историческа територия, обхващаща географските области: Мизия, Тракия, Македония и някои селища от Южна Албания. Като главен делитбен белег се приема така наречената „ятова“ граница, която започва на север от р. Вит, при вливането ѝ в р. Дунав, и стига на юг до гр. Солун. В труда се използуват възприетите отдавна в българското езикознание лингвистични термини: източнобългарски говори, които стоят на изток от ятовата граница, и западнобългарски говори – на запад от нея."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Кирил Спиридонов Мирчев (1902-1975, София) е виден езиковед, член-кореспондент на Българската академия на науките, един от най-големите специалисти по старобългарски език, история на българския език и българска диалектология, роден в Битоля във ВМОРО-вска и възрожденска фамилия.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1282 пъти.