Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Виничка афера", Виница, 1997 година
Александар Апостолов от с. Злетово, Кратовско, Вардарска Македония - "Виничка афера", Виница, 1997 година


Увеличи
Описание

"Книгава им ја посветувам на мојот дедо по мајка ми Ило Стојков отепан од турската контрачета во 1910 година и на мојот татко Игно и братот Лазо страдалници во затвор 1922-1923 година.

Авторот на книгава, како наставник во Кочанската гимназија (1949-1955) за прв пат дознава за крвавиот настан што се случил во Виница под турска власт во 1897 година. Едновремено и како вонреден студент на Групата за историја на Филозофскиот факултет во Скопје тој се заинтересира за овој настан, и откако доби општи сознанија за него од непосредните негови учесници (актери, жртви, свидетели и воопшто современици), реши да се зафати со овој проблем за да го обработи како Дипломска работа на завршниот испит од своите студии....

...Како што стои понатаму во писмото, наводно полицискиот командир му ја подметнал книгата на Хаџи Димитри, та "против тоа негово самоволие се кренале заедно и Турци и Бугари (читај Македонци - А.А.)..."


Източник: Книгата е предоставена от С. Рашков.

Автор: Александар Апостолов (род. 1920 г.) е македонски историк, роден в Злетово. Докторирал на тема "Колонизацијата на Македонија во стара Југославија".


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 815 пъти.