Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Резолюция на Учредителното събрание на Българската Народна Македоно-Одринска Революционна Организация", София, 4 май 1910 година
Апостол Петков от с. Боймица, Ениджевардарско, Егейска Македония - "Резолюция на Учредителното събрание на Българската Народна Македоно-Одринска Революционна Организация", София, 4 май 1910 година


Увеличи
Описание

Резолюция на учредителното събрание на БНМОРО, подписана от войводите Апостол Петков, Димитър Думбалаков, Антон Бозуков, Стефан Чавдаров, Георги Мучитанов - Касапчето, Михаил Чаков и Христо Чернопеев.

"Събранието като взе предвид:
1. Че всички балкански държавици се освободиха от турско владичество в името на националното си самосъзнание и обединение;
2. Че всека една от тези държавици е извоювала свободата си само със силата на оръжието и при въоръженната подкрепа на некоя външна държава;
3. Че при борбата за освобождение на Македония и Одринско тази историческа истина е била игнорирана като при създаванието на Вътрешната М.О. Революционна Организация борбата е била поставена на интернационална и сепаратическа почва;
4. Че стъпила на тази погрешна база, Организацията си е задала и погрешни цели, като е поставила политическата формула "Македония за македонците" за цел, а не средство;
5. Че подобно криво схващание е станало причина щото между свободните българи да се образуват организации под формата на Върховните комитети, които схващайки целите и средствата от национална гледна точка, неминуемо требаше да доведе до онова самоизтребление, на което бехме свидетели;...

РЕШИ:
1. Да се пристъпи към образувание на една нова Народна М.О. Революционна организация на национална почва със задача да извоюва Автономията на Македония и Одринско като етап за духовното ни и политическо обединение;
2. Организационната територия да обхване не само Турско, но и всички земи населени с българи и ония, гдето би се намерили съмишленици и
3. Да се изхвърли института "Представителство" като безполезен и вреден и се въведе по-голема централизация в организацията."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Апостол Петков Терзиев (1869-1911) е изтъкнат български революционер и войвода на ВМОРО. Името на Апостол става легендарно сред македонските българи и войводата е наречен с любов - Ениджевардарското слънце и е възпят приживе в десетки народни песни.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 506 пъти.