Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Лоша услуга", публикувано във в-к "Македония. Орган на македонската емиграция в България", год. II, бр. 501, София, 13 юни 1928 година
Георги Кулишев от Дойран, Вардарска Македония - "Лоша услуга", публикувано във в-к "Македония. Орган на македонската емиграция в България", год. II, бр. 501, София, 13 юни 1928 година


Увеличи
Описание

Видният политик, юрист, ВМОРО и ВМРО революционер от Дойран Георги Кулишев коментира една френска статия за Македония, в която за пореден път се отрича правото на национално самоопределение на българите в Македония .

"В първата книга на списанието една статия е посветена на Македония, която е наречена une nation crucifiee. Пропита със съчувствие и възхищение към нашето отечеств статията изтъква хубостите и богатствата на Македония, говори за Солун — „бисерът на Белото море“ — и заявява, че Македония „има всичко, за да бъде една от най-благоденствуващи на света, а се намира в последния кръг от ада на поробените народи“. По-нататък, обаче, в статията се съдържа следния пасаж: „Нема разбира се, една единствена македонска раса. Има в Македония славяни (за които се казва, без доказателства, съгласно нуждите на империалистичните „каузи“, че са българи или сърби), ромъни, гърци, албанци, турци, евреи, цигани. Но те всички се казват македонци. Те имат всички чувството, ако не на едно расово единство, поне на едно национално единство, (d'une unite de nation). Те искат да образуват една отделна страна, единна и свободна“.
Този пасаж в статията на новото списание налага едно разяснение, толкова повече, че некои заблуди, които съдържа той, се повтарят не веднъж от враговете на Македония или хора, които немат ясна идея за всички елементи на македонската проблема. От гледище на природата и географията, Македония представлява една целост редка по своето съвършенство. Македония, макар и населена от различни народности, има и общ политически идеал. Идеята за тази солидарност и за това единство е дълбоко заседнала още сега в съзнанието на грамадното мнозинство от македонските населения. От това гледище, в полическия смисъл на думата, ние наистино имаме вече, още от днес един македонски народ. Но произволно, неоправдано и пакостно е да се говори за расово, етническо единство, или за национална неопределеност, безформеност. Славяните в Македония са българи не зарад нуждите на нъкаква империалистична кауаза, а са българи, защото такива са родени, такива са били през вековете, такива се чувствуват и такива са считани от всички осведомени и безпристрастни хора. Те са българи така, както са българите от София или Пловдив и Варна, така както са французите от Париж или Хавър. Целата македонска история, нова и стара, и целата македонска действителност установяват това.
(...)
Има страни, които точно за нуждите на своите „империалистични каузи“ обявяват македонските българи за сърби или за неопределена славянска маса, или за българогласни елини. Това са сръбската и гръцка политика. Те имат нужда от тази фалшификация първо, за да оправдаят заграбването на чуждите за тех македонски земи и второ, за да прикрият всички насилия, които вършат днес над македонското българско население с цел да го посърбят или погърчат и така да обърнат своята временна плячка в една окончателна придобивка."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Кулишев Гугов (1885 - 1974, София) е виден български общественик, революционер, журналист, политик и юрист от град Дойран. Редактор e на вестник "Слово" (1925-1926), "Македония" (1926-1928 ) и "Вардар" (1929-1930). Член e на Македонската парламентарна група в XXII ОНС, член-учредител на Македонския научен институт. По-късно става близък до кръга "Звено" и след Деветосептемврийския преврат е главен секретар на Министерския съвет (1945-1946), министър на външните работи (1946 г.) и член на НС на ОФ. Многократно е народен представител, подпредседател на президиума на Народното Събрание (1954-1971).
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1056 пъти.