Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Еснафите в гр. Прилеп", публикувано в "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", Книга XV, София, 1898 година
Марко Цепенков от Прилеп, Вардарска Македония - "Еснафите в гр. Прилеп", публикувано в "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", Книга XV, София, 1898 година


Увеличи
Описание

Марко Цепенков за обичаите на еснафите от родният му град Прилеп .

В 1833 год. се подсетиха няколко еснафа да направят тестир. От тези еснафи първите бяха: терзийският, български и турски, алачкият (памукчийският), папуджийският, ковачкият, кантарджийският и клинчарският.
Над всички еснафи имаше един устабашия турчин, един кехая от турския терзийски еснаф и един устабашия от българските* терзии...
*Имаше пет български терзийски еснафа: ихчийски, кафтанджийски, чохаджийски, абаджийски и хазърджийски.


За обичая в Прилеп за даване на тестир (узаконяването на правото на майстора да упражнява самостоятелно занаята си):
"Младежите, деликанлиите турчета и българчета, всичките били пременени в турски дрехи и въоръжени. Тъпаните свирели, а младите играели хоро, фърляли пушки и пищови на хава (на воздуха). Радостта била обща между българи и турци, понеже тогава съществувала помежду им братска любов. Турците знаели, че българите им били оставени "тари-аманет" от пророка и че им били "топрак кардаши" (земни братя, земляци), та поради това ги обичали и им подавали ръка за помощ, но оттогава насам постепенно изчезна това братолюбие между турците и българите и никакво еснафско сношение не стана."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Прилеп (1829-1920, София) Марко Костов Цепенков е български писател и фолклорист, народен будител, борец за църковни свободи на българите от Македония.
За повече информация за Марко Цепенков тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 816 пъти.