Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Коледни песни и слави из Прилепско (Македония)", публикувано в "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", Книга I, София, 1889 година
Марко Цепенков от Прилеп, Вардарска Македония - "Коледни песни и слави из Прилепско (Македония)", публикувано в "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", Книга I, София, 1889 година


Увеличи
Описание

Неколко коледни песни и слави от Прилепско, записани от Марко Цепенков и издадени в първия брой на "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина" през 1889 г.
"Збираiте се дечиньа,
стрет село на греiачка.
Огон да си палиме
За да се изгреиме.
Оти после ке одиме,
Коледа да викаме,
Костенье да збираме,
За Бадник да iадиме,
Божик да го чекаме
И прасе да iадиме.
Колете бре селани
Дебелите кървнаци,
Оти Божик ке доiдит
У секого на гости."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Прилеп (1829-1920, София) Марко Костов Цепенков е български писател и фолклорист, народен будител, борец за църковни свободи на българите от Македония.
За повече информация за Марко Цепенков тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1113 пъти.