Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Акт за раждане на Кръсто Петър Делииванов", София, 1903 година
Туше Делииванов от Кукуш, Егейска Македония - "Акт за раждане на Кръсто Петър Делииванов", София, 1903 година


Увеличи
Описание

Актът за раждане на сина на изтъкнатия революционер на ВМОРО Туше Делииванов – Кръсто. Актът е попълнен и подписан от самия Петър (Туше) Делииванов:

"На хилядо деветстотин и трета година, месец Октомврий ден петнадесетий на девет и 1/2 часа пред обед, се състави настоящият акт за ражданието на ___ от род мъжки, роден на ...(...).
Роденото е законен син на Петър Дели Иванов по вера православен, по народност българин, подданик български, по занаятие свободен, на възраст тридесет и 5 години, родом от Кукуш, община съща (Макед), с постоянно местожителство в гр. София, община съща и на Божия Ив. Янова, по вера православна, по народност българка, подданица българска, по занятие домакиня, на възраст двадесет и 4 години, родом от гр. Кукуш, община съща, с постоянно местожителство в гр. София, община съща.
Заявлението е направено от бащата на детето в присъствието на свидетелите Юрдан Асенов (деец на ВМОРО; племенник на Хаджи Димитър и по-голем брат на войводата Кръсто Асенов), по вера православен, по занятие чиновник, на възраст тридесет и четири години, жител от гр. София и Боян Биолчев (деец на ВМОРО; съученик на Гоце Делчев; от Прилеп), по вера православен, по занятие чиновник, на възраст от тридесет и четири години..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Петър (Туше) Иванов Делииванов (1869-1950; София) е български революционер, председател на Околийския революционен комитет на ВМОРО в Кукуш и задграничен представител на ВМОРО в София. Делегат е на Кюстендилския конгрес на ВМОРО през 1908 г. и един от учредителите на Народната федеративна партия (българска секция). След Първата световна война е член на Временното представителство на обединената бивша ВМОРО и Съюза на македонските емигрантски организации.
Повече информация за Туше Делииванов тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 606 пъти.