Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "До Македоно-Одринските дружества в България от Делегатите на Тайния Революционен Македоно-Одрински Комитет", публикувано в "Спомени отпреди и след Освобождението", Дупница, 2015 година
Туше Делииванов от Кукуш, Егейска Македония - "До Македоно-Одринските дружества в България от Делегатите на Тайния Революционен Македоно-Одрински Комитет", публикувано в "Спомени отпреди и след Освобождението", Дупница, 2015 година


Увеличи
Описание

Едно секретно писмо изпратено до Македоно-Одринските дружества в България от задграничните представители на ВМОРО (Тайния Революционен Македоно-Одрински Комитет) – Туше Делииванов от Кукуш и Димитър Стефанов от Караагач, Бесарабия на 5 март 1902 год.
Натоварени сме отъ Тайния Централен революционен комитетъ въ Македония да Ви отправимъ слѣднитѣ редове:
"Общественното мнѣние въ България е заблудено. Съ нищо друго не може да се обясни обстоятелството, че една легална организация, каквато е Македоно-Одринската организация въ България, може да прѣдприема нѣща, каквито е прѣдприелъ и върши Върховниятъ Комитетъ на тази организация. Тоя комитетъ отъ три - четири мѣсеци праща чети при насъ тукъ, въ Македония, за да ни диктуватъ едно безумие; да увѣрятъ насъ и населението, че на есень ще има възстание и че пушки за това тоя комитетъ ще достави...
Ние, македонскитѣ роби, се боримъ съ безправието въ Турция, като часть отъ тази държава, а не като агенти на България. И, ако свободнитѣ ни братя не искатъ да вникнатъ въ нашето положение и не искатъ да ни помагатъ, то нека поне не ни прѣчатъ, нека не копрометиратъ нашата кауза, нека не позорятъ лоста на свободата, нека не ритатъ културното дѣло на македонскитѣ българи. Ний апелирима къмъ съвестьта и разсѫдъка на свободнитѣ българи. А призоваваме подъ нашето знаме Македонската емиграция. Да живѣе свободата! Да живѣе Македония!"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Петър (Туше) Иванов Делииванов (1869-1950; София) е български революционер, председател на Околийския революционен комитет на ВМОРО в Кукуш и задграничен представител на ВМОРО в София. Делегат е на Кюстендилския конгрес на ВМОРО през 1908 г. и един от учредителите на Народната федеративна партия (българска секция). След Първата световна война е член на Временното представителство на обединената бивша ВМОРО и Съюза на македонските емигрантски организации.
Повече информация за Туше Делииванов тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 483 пъти.