Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Адреса бивших питомаца Друштва Св. Саве, родом из Македониjе - Српскоj народноj Скупштини", публикувано в "Грађа за Историју Македонског Народа", Том V, Книга I, Белград, 1988 година
Даме Груев от с. Смилево, Битолско, Вардарска Македония - "Адреса бивших питомаца Друштва Св. Саве, родом из Македониjе - Српскоj народноj Скупштини", публикувано в "Грађа за Историју Македонског Народа", Том V, Книга I, Белград, 1988 година


Увеличи
Описание

Адрес от Дамян Груев и негови съученици, бивши възпитаници на дружеството "Св.Сава" в Белград до Сръбското народно събрание, в който заявяват българския си идентитет и обявяват, че напускат Белград и дружеството "Св.Сава", поради опитите да бъдат посърбени. Сред подписалите личат имената освен на Даме Груев, и на Димитър Мирчев, Владимир Бояджиев (деец на ВМОРО от Охрид), Никола Герасимов (деец на ВМОК и учител от Охрид), Анастас (Велко) Думев, Михаил Кратовалиев (книжар и общественик от Скопйе), Димитър Лешкинов (учител и революционер от Енидже Вардар), Георги Каранджулов (учител и общественик от Прилеп, брат на войводата Никола Каранджулов), Ахил Карадимчев (духовник и деец на ВМОРО от Охрид), Кръсто Мисирков и др.
"Зар ми срби?! Ми, са којимо се овде свагда поступало као са бугарима, ми који смо и од овдашње мале деца називани "бугарима"?!...Ми се само можемо дивити толикоj дрскости оних, који нас називају "србима", кад они тиме не чине друго шта, већ нарањују срце, како нама, тако и сваком родољубу македонцу...Крв није вода каже српска народна пословица...и нека сваки србин зна, да као што сваки србин радо би главу дао но да промени своје дично име - Србин, тако исто и сваки бугарин браниће своју народност до последњег часа од сваког туђег насртаја."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Дамян (Даме) Йованов Груев (1871-1906) е български национален герой, деец на българското национално-освободителното движение в Македония и Одринско, един от основателите и идеолозите на ВМОРО.
За повече информация за Даме Груев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 6248 пъти.