Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Кому принадлежи Македония?", София, 1917 година
Христо Попов от с. Владово, Воденско, Егейска Македония - "Кому принадлежи Македония?", София, 1917 година


Увеличи
Описание

През 1917 г. Христо Попов издава брошурата "Кому принадлежи Македония?", в която разгромява сръбските претенции към Македония, оповестени от сръбския писател, журналист и политик Драгутин Илич.
"Паисий Хилендарски (отъ Самоковско), Иоакимъ Кърчовски (отъ Кичево), Кирилъ Пейчиновичъ (отъ Тетово), Неофитъ Рилски (отъ Разлогъ), Партений Зографски (отъ Дебъръ), Натанаилъ Пловдивски (отъ Скопско), Братя Миладинови (отъ Струга), Райко Жинзифовъ (отъ Велесъ), Станишеви (отъ Кукошъ), Георги Гоговъ (отъ Воденъ), Григоръ Пърличевъ (отъ Охридъ), - всички тия македонци, преди всѣкакъвъ църковенъ въпросъ и създаване на екзархия, били българи. Тѣ били въ края на 18-я и въ началото на 19-я вѣкъ първитѣ апостоли на българското възраждане, първи проповѣдници на националното съзнание, будители на заспалото национално чувство. Тѣ сами възбудили църковния въпросъ и съ усилията на всички свои еднородци създали екзархията... Нека Драгутинъ Иличъ покаже единъ такъвъ македонски сърбинъ. Нека покаже още и единъ сърбинъ отъ Сърбия, който до 1880 годъ. да е писалъ нѣщо за македонски сърби."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Христо Попов е български духовен деец. Завършва духовната академия в Москва, след което става учител в Цариградската българска духовна семинария, а по-късно - в Солунската българска мъжка гимназия и в Софийската духовна семинария. Дългогодишен секретар на Светия Синод на Българската екзархия.
"Както у нас, така и в чужбина, днес не сa съвсем същите фактори и ръководители на общественото мнение, които са били преди 20 години. Пък и да беха същите, те не могат да помнят всичко онова, що е говорено и писано преди толкова време. Ето защо, ние требва да повтаряме всека година, всеки месец, всеки ден - постоянно требва да знаем и пред всекиго да повтаряме, като 10-те заповеди, онова което доказва нашите права над Македония и оборва лъжливите сръбски претенции. За да биде един християнин силен во верата, не е достатъчно само твърдо да е убеден той в нейните догми, но требва още и да не се смущава при некакви възражения от противниците, да е в състояние да посрещне и противостои на най-силните удари от еретиците, да е способен да защити от враговете всички истини на своята вера. Така и за един българин, за да биде силен и несъкрушим, не е достатъчно да биде само убеден, че Македония е българска страна, а нуждно е още способност да наложи на всеки чужденец това свое убеждение, като го подкрепи и защити с най-силни и с нищо неопровержими доказателства."


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 865 пъти.