Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македонизмот и српската пропаганда", публикувано в "Културно-обштествените врски на Македонците со Србите во текот на ХІХ век", Скопие, 1960 година
Климент Джамбазовски от Охрид, Вардарска Македония - "Македонизмот и српската пропаганда", публикувано в "Културно-обштествените врски на Македонците со Србите во текот на ХІХ век", Скопие, 1960 година


Увеличи
Описание

В книгата си от 1960 г. "Културно-обштествените врски на Македонците со Србите во текот на ХІХ век" македонския историк Климент Джамбазовски вади за пръв път пред обществеността свидетелства за дейността на сръбския учен Стоян Новакович, който е основния идеолог на сръбския македонизъм – официалната политическа доктрина в Р. С. Македония от 1945 г. до ден днешен.

"Бидејки бугарската идеја, како што им е познато на сите, фатила длабоко коренье во Македонија, јас сметам дека речиси е неможно сосем да се расколеба, изнесуваjки jа наспроти неа само српската идеја. Таа идеја, се плашам, не би била во состојба, како чиста и гола спротивност, да ја потисне бугарската идеја и поради тоа на српската идеја од помош ке и биде некаков сојузник кој остро би бил против бугаризмот, а коj себе си би имал и елементи што народот и народните чуства можат да го повлечат со себе, отцепувајки го од бугаризмот. Тој сојузник јас го глердам во македонизмот или во извесно мудро обележени граници, одгледуванье на македонскиот дијалект и македонската засебност. Нема ништо толку спротивно на бугарските тенденции како тоа: со никого Бугарите не можат да доjдат во понепомирлива положба одошто со македонизмот."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Д-р Климент Джамбазовски е македонски историк от Югославия, работил в Института за национална история в Скопие.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 758 пъти.