Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Борческа Македония" (дописка на в-к "Етникос Кирикс"), публикувано във в-к "Македонска Трибуна", год. X, бр. 485, Индианаполис, САЩ, 4 юни 1936 година"
Македонска патриотична организация в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка - "Борческа Македония" (дописка на в-к "Етникос Кирикс"), публикувано във в-к "Македонска Трибуна", год. X, бр. 485, Индианаполис, САЩ, 4 юни 1936 година"


Увеличи
Описание

Лерин, 27 април - Положението в източна Македония от национално гледище изглежда, че не е толкова приятно. ВМРО продължава своята дейност в този край при най-голема тайна. Всички българи в Македония остават верни и предани на македонската кауза, защото ако некои пожелаят да се откажат от българската си народност, те се опасяват от смъртно наказание.

В Енидже Вардар са били наложени вече три смъртни присъди от органите на ВМРО. Подобни убийства са били отбелезани и в други части на Източна Македония. В Македония още съществуват старите огнища, където народа тайно и редовно се събира на съвещания и колектира волни помощи за продължаването на борбата. Тежко и горко на онзи нещастен селянин, който откаже да плаща членският си внос. Неговото наказание е смърт. Много българи останаха в Македония, а децата им беха изпратени в България, където безплатно довършват образованието си и след това се завръщат обратно в Гърция (Македония) като агенти на ВМРО.
И днес, както и в миналото, дейността на българите в източна Македония се е засилила извънредно много.
Изминаха се вече 24 години откакто Македония се освободи и стана част от Гърция и въпреки това никакви усилия не са били положени от местните власти, за да се спре говорящият се българо-македонски диалект. Сърбия в късо време унищожи в сръбска Македония българският, а така също и гръцкият език. А в гръцка Македония и заселениците от Мала Азия изучиха българският език и в много села говорящият език е българо-македонският. Даже и в редовете на армията служащите македонци говорят тоя език.
Военната служба на македонците не требва да се отслужва в Македония, а в стара Гърция. Само по този начин македонските младежи ще могат да станат истински гърци. Налага се на тех, като войници, да се запознаят с останалите части на Гърция. А ако по технически или икономически причини това е невъзможно, тогава нека поне се забрани най-строго употребяването на македонският диалект, като се изучва с четене и писане гръцкият език във войската.

В некои съседни нам страни беха взети мерки, за да се затрудни движението и дейността на пропагандистите. Например, в Сърбия всеки български комита или чужд агитатор на комунизма изчезва мистериозно. Същите мерки се прилагат и в България.
От особен интерес е факта, че всички българи са класифицирани като последователи на стария календар, понеже и в България същият е в сила. Нема съмнение, че пропагандата на старокалендаристите се подкрепва и отвън. Освен това, и другите пропаганди са отпочнали своята дейност, а именно униятите, чиито връзки с България са извънредно интимни, защото броят на техните членове се състои от хиляди. Униятите действуват и проповедват против държавата, а също и против религията.
Не липсват и италианци, които кръстосват Македония под предлог, за да открият мини, а всъщност целта им е да вършат шпионаж.

И позиви. В околността на Лерин в последните дни беха открити позиви, с които македонското население се кани да съдействува на ВМРО за създаването на една македонска държава! Българите и през 1903 год. употребиха същото изкуство за съвместна дейност с гръцки и сръбски македонци, но нищо не сполучиха.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Македонската патриотична организация (МПО) е политическа организация, основана в САЩ през 1922 г. от емигранти от Егейска Македония. МПО е най-старата, съществуваща до днес, организация в Северна Америка, обединяваща американци и канадци с корени от Македония. Секции на МПО съществуват в различно време в Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка.
За повече информация за МПО тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 483 пъти.