Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "35-годишният юбилей на Войдан Чернодрински", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. VIII, книга 73–74, София, март – април 1936 година
Илинденска организация - "35-годишният юбилей на Войдан Чернодрински", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. VIII, книга 73–74, София, март – април 1936 година


Увеличи
Описание

Илинденци за юбилея в София на големия драматург Войдан Чернодрински от Дебърско и неговата най-известна творба – "Македонска кървава свадба" .

"Презди 35 година — на 7/20 ноемврий 1900 г. се постави за първи път на сцената на „Славянската беседа“ в София пиесата „Македонска кървава сватба“, трагедия в 5 действия из македонския живот и на македонски говор от Войдан Чернодрински. От тогава по днес чрез сцените на всички големи и малки градове в България, в които що-годе е имало салони или са се импровизирали такива, тая пиеса е била изнасяна на сцената и, било морално, било материално, тя е допринасяла некаква полза на всички български културно-просветни, благотворителни и др. организации и с това е улеснила, отчасти, постигането на поставените от тех хумани цели и задачи. Тая пиеса със своя „звучен и кръшен език“, със своите пъстри костюми, със своите картини, алюзираши хубавите поля и гори на поробената земя, върху която се показва скъпата част и се пролива буйната кръв на българина в Македония, прехвърли границите на България и завладе душите на скитащите се по чужбина: в Америка, Сърбия, Русия, Австрия и др. македонски изгнаници... (...)
И така, „Македонската кървава сватба“, без да слезе от сцената нито една година, както в България, така и другаде, изживе 35 години, измина един труден ала полезен път за пробуждане и затвърдяване на един национален, български дух в душите на зрителите и засили ония братски връзки между раскъсаните части от българското изтерзано тело под петвековното робство.
Ползата, досегашната и бъдеща, за нацията ни от тая пиеса е явна. Поради това требва да се отдаде нуждната почит на нейният скромен автор Войдан Чернодрински, който на 13 април т. г., на втория ден на Великден отпразднува своя тридесет и пет годишен юбилей от изнасянето за първи път на сцената това негово картинно и ценно драматично произведение, — „Македонска кървава свадба", и да се отдаде нуждното внимание и почит към скромните труженици на перото и на сцената е длъжност на всеки българин милеющ и ценящ културно-просветния напредък на своя народ, по пътя оветяван от тружениците на перото, един от които е и Войдан Чернодрински."


"Юбилеят стана в театър „Ренесанс“, където се поставиха и неколко сцени от пиесата „Македонска кървава сватба“. Тук юбиляра бе поздравен от представители на Министерството на народното просвещение и др. институти и организации. От съюза на Илинденската организация, председателът на Ръководното тело приветствува юбиляра, като прочете следния адрес:

„Многоуважаемий ни господин юбилярю,
В годините, когато скромните ратници на Македонското освободително дело безшумно проповедваха освободителната идея сред населението в Македония за низвергване на Хамидовия тиранически режим, при който спокойствието и честта на всеки българин и на всека българка беха смущавани от каприза и прищевките на представители на тоя режим, когато тези ратници безшумно стягаха редовете на своите съмишленици за разплата с вековния тиранин и подготвяха славната Илинденска епопея, Вие, мно-гуважаемий ни господин юбилярю, в битността Ви основен учител в Битолско, бехте един от скромните ратници на това дело, а когато Ви стана невъзможно да продължите своята апостолска дейност в своя роден кът и го напустнахте с тъга на душата, тук в свободна България се отдадохте всецело да служите на същата идея, като чрез организираната от Вас театрална трупа и даването в столицата и провинцията драмата Ви „Македонска кървава сватба“, в която верно и изразно излагате положението на македоница и македонката под турския режим, популяризирахте освободителната идея сред широките народни маси в царството и ги подготвяхте да се притечат на помощ на своя брат роб. Заслугата Ви в това отношение е голема и, ценейки това, Ръководното тело на Илинденската организация в днешния ден на 35 годишния Ви юбилей, смета за свой дълг да Ви поднесе адмирациите на илинденци и Ви пожелае дълъг живот, за да можете да продължите Вашето дело и в свободна Македония“."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Илинденската организация е взаимоспомагателна и културно-просветна организация на български бежанци от Македония, бивши участници в националноосвободителното движение, съществувала в периода 1921-1947 г.
За повече информация за организацията тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 525 пъти.