Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Първите протоколи на Македонските политически организации (1922-1926)", Fort Wayne, Indiana, USA, 1922 година
Македонска патриотична организация в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка - "Първите протоколи на Македонските политически организации (1922-1926)", Fort Wayne, Indiana, USA, 1922 година


Увеличи
Описание

Първите протоколи на Македонската патриотична организация (основана под името - Македонска политическа организация; Macedonian Political Organizations) от 1922 до 1926 г. Съдържа първия протокол на организацията от 18 октомври 1922 г.

"Протоколъ №1
Днесъ 18-ти Окт. Централния К-тъ на Мак. кол. Политически организации има първото си свое засѣдание със слѣдния дневенъ редъ:
1. Разисква се относно агитационната обиколко и рѣши се да се подкачи на 20 т.м. като прѣдварително се изпрати окрѫжно по всичкитѣ организации за да имъ се съобщи за рѣшението по тоя въпросъ и същеврѣменно да се обнародва в Народенъ Гласъ.
2. Смѣтката (на) конгреса се прѣдаде на г-н А. Лебамовъ, касиера на Цен. К-тъ и се наредиха книжата по системата на двойното счетоводство.
3. Въ отсъствието на секретар. прѣдседателя и касиера отговорътъ за маловажни въпроси, ако се има нужда отъ мнението на секретаря се сондира телеграфически, или пък се задължава той да отговори.
4. Централния К-тъ снабдява секретаря съ нуждното полномощно завѣрено съ печата на Цен. Тѣло и подписа на председателя. Полномощното ще има валидност само за прѣдстоящата обиколка.
5. Дава се право на секретаря да сбира волни помощи за издръжката на Цен. Тѣло. Сумитѣ събрани за тая цѣль се завѣряватъ отъ настоятелството от мѣстното братство и се изпраща въ присъствието на секретаря направо до Цен. К-тъ.
Прѣдседатель: А. Стефановъ.
Касиеръ: А.В. Лебамовъ.
Секретаръ: М. Николовъ."


Източник: Протоколите са предоставени от Институт по История на Българската Емиграция в Северна Америка - "Илия Тодоров Гаджев" – град Гоце Делчев.

Автор: Македонската патриотична организация (МПО) е политическа организация, основана в САЩ през 1922 г. от емигранти от Егейска Македония. МПО е най-старата, съществуваща до днес, организация в Северна Америка, обединяваща американци и канадци с корени от Македония. Секции на МПО съществуват в различно време в Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка.
За повече информация за МПО тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 513 пъти.