Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Бюлетин на в. Автономия (Задграничен лист на Вътрешната македоно-одринска организация)", София, август, септември, октомври 1903 година
Задгранично представителство на ВМОРО - "Бюлетин на в. Автономия (Задграничен лист на Вътрешната македоно-одринска организация)", София, август, септември, октомври 1903 година


Увеличи
Описание

"Бюлетин на вестник Автономия" (официален задграничен лист на ВМОРО), излизал по време на Илинденското въстание (август, септември и октомври 1903 г.)
Главен редактор на вестника е Тома Карайовов от Скопие.

"Съдбата на Крушево
Въстаниците, веднага след превземането на Крушово от тех, беха наредили, за поддържане порядъка в града и околията, особни управителни комисии. И невиделата бел ден рая биде честита да вкуси крадишком от сладкия плод на свободата. Но турците не спеха. Те постоянно трупаха войска, пехота и артилерия и покрай малките опити, които правеха да прогонят въстаниците от града, подготовляваха своята последна и решителна атака. На дванадесетия ден, когато вече около Крушово беха събрани повече от 10 хиляди души аскер, с две батареи артилерия, тая атака се захвана. Преди всичко беха нападнати позициите на въстаниците, но без какъв да е успех. Тогава топовете беха насочени срещу града и гранатите запукаха сред улиците и върху покривите на къщите. Най-после въстаниците, безсилни да противостоят повече, се оттеглиха, като оставиха само една малка четица, добре укрепена в българската махала. Войската навлезе предпазливо в гръкоманската и влашката махали, гдето се предаде на обичайните турски изступления: палеж на недоизгореното през време на бомбардировката, грабеж и безчестия. На другия ден същата история се повтори и в българската махала, отдето през нощта се беха оттеглили последните въстаници, що беха останали в града. Изгорени има 330 здания (между тех са гръцката черква и гръцкото училище), изклани са цели десетки българи-екзархисти, гръкомани и куцовласи, обезчестени сума жени и девойки и разграбено всичко, що може да се носи, до хурка и вретено..."


Източник: Оригинален източник на вестника - НБКМ

Автор: Задграничното представителство на ВМОРО е създадено на Солунския конгрес през 1896 г., като се установява в София и действа успоредно с ЦК на ВМОРО с цел да представя организацията пред българската общественост, българските власти и политически сили и дипломатическите представители на Великите сили. Изпълнява пропагандни, организационни и контролни функции, ръководи погранични пунктове, по които се прехвърлят оръжие, литература и чети. Пръв председател на Задграничното представителство на ВМОРО е Гоце Делчев.
За повече информация за Задграничното представителство на ВМОРО тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 721 пъти.