Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Превратът в Белград", публикувано във в-к "Свобода или смърт. В. М. Р. О. Революционен лист", год. V, бр. 94, София, 1 юли 1929 година
Георги Баждаров от с. Горно Броди, Серско, Егейска Македония - "Превратът в Белград", публикувано във в-к "Свобода или смърт. В. М. Р. О. Революционен лист", год. V, бр. 94, София, 1 юли 1929 година


Увеличи
Описание

Видният ВМОРО революционер от Егейска Македония Георги Баждаров за режима на сръбския крал Александър I Караджорджевич.

"Борбите в тази изкуствена политическа формация на Балканския полуостров се водеха и се водят предимно на национална почва. Македонци (българи, турци, албанци власи), хървати, словенци, черно-горци, не можейки да понасят сръбският политически, икономически и културен гнет, с една дума сръбското натрапничестао, поведоха борба против последното. Македонците, на които беха заприщени легалните пътища за борба, водиха последната и я водят нелегално, с революционни средства. Останалите, добре, представени в скупщината, и ползуващи се от своя преса и свои културни институти, водиха тази борба в кръга на законите. Но и единият и другият вид борба дразнеш народът „освободител“, — натрапниците сърби. Последните, дошли до момента на шовинистично полудяване, почнаха в Македония да убиват всеки по-събуден мирен жител, българин или турчин."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Серското село Горно Броди Георги Димков Баждаров (1881-1929, Варна) е революционер, учител и журналист, деец на ВМОРО и ВМРО, един от основателите на Македонския научен институт. Учи в Солунска българска мъжка гимназия и в Битолската българска класическа гимназия. Още като ученик е сред основавателите на ученически революционен кръжок на Българското тайно революционно братство. Участва в Илинденско-Преображенското въстание, а по-късно е сред основателите на Съюза на българските конституционни клубове и на Съюза на българските учители в Отоманската империя. Редактира редица вестници и списания, издава книги за Македония и ВМОРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 605 пъти.