Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македония и покровителството на малцинствата", публикувано в сп. "Македония. Политическо, научно и литературно списание", год. I, книга II, София, февруари 1922 година
Георги Кулишев от Дойран, Вардарска Македония - "Македония и покровителството на малцинствата", публикувано в сп. "Македония. Политическо, научно и литературно списание", год. I, книга II, София, февруари 1922 година


Увеличи
Описание

"Ако некой се надева, че сръбското или гръцко правителство по свой почин и с добра воля ще пожелае да испълни поетите в случая задължения – такъв човек требва нищо да не е видел и узнал за балканските работи. Целата история на Балканите, както и сегашните варварски методи на управление в Македония протестират против една такава непростима наивност. Грижата на Белград и Атина – дори и когато са подписали Д(оговора за) П(окровителство на) М(алцинствата) – не е как да задоволят културните права на българската народност в Македония, а как по-сигурно и по-бърже да осъществят пълното затриване или поглъщане на тая народност, което нещо новите македонски потисници считат като най-важно и необходимо условие, за да могат да продължат своето господство в една чужда на тех страна."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Кулишев Гугов (1885 - 1974, София) е виден български общественик, революционер, журналист, политик и юрист от град Дойран. Редактор e на вестник "Слово" (1925-1926), "Македония" (1926-1928 ) и "Вардар" (1929-1930). Член e на Македонската парламентарна група в XXII ОНС, член-учредител на Македонския научен институт. По-късно става близък до кръга "Звено" и след Деветосептемврийския преврат е главен секретар на Министерския съвет (1945-1946), министър на външните работи (1946 г.) и член на НС на ОФ. Многократно е народен представител, подпредседател на президиума на Народното Събрание (1954-1971).
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 745 пъти.