Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Васил Чекаларов (по случай пет годишнината от херойската му смърт)", публикувано във в. "Родина", брой 645, Скопйе, 1918 година
Лазар Киселинчев от с. Косинец, Костурско, Егейска Македония - "Васил Чекаларов (по случай пет годишнината от херойската му смърт)", публикувано във в. "Родина", брой 645, Скопйе, 1918 година


Увеличи
Описание

"Чеганъ, Каймакъ-Чаланъ, Големата и Малка Нидже - тѣзъ пустинни висини, които отъ боеветѣ прѣди двѣ години станаха за всички ни свети мѣста, тия без водни върхове, - отдавна сѫ извѣстни на македонскитѣ революционери, Но тия голи чукари ще стоятъ вѣчно нѣми свидѣтели на свърхчовѣшкитѣ усилия на българина от Македония въ миналото, и на проявенитѣ такива въ настоящата война отъ българския войникъ...

...Лежатъ убити прѣдъ него цѣла дружина левентъ юнаци; останалитѣ войници се изплашиха, никой отъ тѣхъ не смѣе да пристѫпи ни крачка напрѣдъ. Чу се залповъ гърмежъ. Чекаларовъ се поклати и падна. Петь-шесть войници и андарти се спустнаха къмъ падналото тѣло съ тържествующъ крѣсъкъ. Но туй, което се струваше мрътво тѣло, се размърда неочаквано. Отъ начало се издигна окървавената му красива, съ буйна къдрава коса глава; послѣ се подигна тѣлото и като се улови за съсѣдното дърво, се изправи. Така Чекаларовъ бѣ много страшенъ. Притеклитѣ се спрѣха отъ страхъ! Но слѣдъ единъ мигъ той потрепери, поклати се и падна върху лицето си и не мръдна повече. Той не мърдаше, но чувствуваше...

Точно петь години изминаха, отъ когато България ридаеше надъ гроба на своитѣ идеали, а гръцкитѣ власти разнасяха на показъ изъ улицитѣ на градъ Леринъ една мъртва глава, - главата на Чекаларовъ. Съ тази безопасна глава, врагътъ символизираше тържеството си надъ българина; сочейки я на своитѣ нови умразни поданници, той искаше да имъ каже: простете се съ вашитѣ надежди и Василъ Чекаларовъ не е вече жив!..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Лазар Търпов Киселинчев (1874-1946; София) е виден български революционер, костурски войвода на ВМОРО. Учи в Атина, където поставя основите на Български македонски комитет и заедно с революционерите Атанас Кършаков, Васил Чекаларов и Дельо Марковски организира канал за внос на оръжие от Гърция и Албания към Югозападна Македония. По време на Илинденско-Преображенското въстание е член на Костурското горско началство и заместник на своя близък приятел Васил Чекаларов. Лазар Киселинчев е брат на известния скулптор Пандо Киселинчев и на архитекта Георги Киселинчев.
За повече информация за войводата Лазар Киселинчев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1239 пъти.