Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Трима братя войводи; Прилеп и революционната борба", публикувано във в. "Родина", бр. 689, Скопйе, 1918 година
Георги Баждаров от с. Горно Броди, Серско, Егейска Македония - "Трима братя войводи; Прилеп и революционната борба", публикувано във в. "Родина", бр. 689, Скопйе, 1918 година


Увеличи
Описание

"При едно свое пѫтуване Аце х. Костадиновъ Симоновъ билъ убитъ изъ засада отъ турци разбойници въ 1884 год. при Камендолъ, Градско. Той билъ придружаванъ отъ сина си Мирче, който успѣлъ да се спаси, слѣдъ като видѣлъ смъртьта въ очитѣ. Доколко участьта на бащата е повлияла върху житейския пѫть на дѣцата му не е извѣстно, и тѣ самитѣ надали би могли да опрѣдѣлятъ: много наклонности у насъ се пораждатъ, истинския произходъ на които не можемъ да посочимъ. Фактъ е, обаче, е отъ шестимата синове на Аце х. Костадиновъ Симоновъ, трима ставатъ войводи и първиятъ между тѣхъ, що повежда чета, е Мирче Ацевъ, който присѫствувалъ при убийството на баща му и едва спасилъ собствената си кожа, за да я продаде други пѫть по скѫпо..."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Серското село Горно Броди Георги Димков Баждаров (1881-1929, Варна) е революционер, учител и журналист, деец на ВМОРО и ВМРО, един от основателите на Македонския научен институт. Учи в Солунска българска мъжка гимназия и в Битолската българска класическа гимназия. Още като ученик е сред основавателите на ученически революционен кръжок на Българското тайно революционно братство. Участва в Илинденско-Преображенското въстание, а по-късно е сред основателите на Съюза на българските конституционни клубове и на Съюза на българските учители в Отоманската империя. Редактира редица вестници и списания, издава книги за Македония и ВМОРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 318 пъти.