Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Писмо до Стефан Веркович (Дубровник, 28 ноември 1860 г.)", публикувано в "Документи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович", София, 1969 година
Константин Петкович от Башино село, Велешко, Вардарска Македония - "Писмо до Стефан Веркович (Дубровник, 28 ноември 1860 г.)", публикувано в "Документи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович", София, 1969 година


Увеличи
Описание

"Дубровникъ, 28 ноебр/10 декабр. 1860 г.
Многоуважаемы господине Верковићу!
Држимъ за особито приiятну дужность изразити Вама мою искрену и срдачну благодарность за драгоцѣнный и близкiй моме срдцу дарь, кой сте Вы имали доброту мени послати у кнызи подъ насловомъ "Народне пѣсме Македонски Бугара". Вы не сте могли болѣю обвезательнiе напомнити мени на познанство, што самь я имао удовольствiе учинити съ Вама у Цариграду у 1853-iй години и кое нiсамь нигда потомъ заборавио...
Ваша Сбирка бугарска пѣсама има велику важность у садашнѣ врiеме, кадъ нiе се iошъ окончательно установiо нашь книжевный езыкъ, коимъ сваки списатель врти (и) изправля по своме произволу. Я држимъ, да се може наћи у Мацедонiи бугарска пѣсама и приповѣдака, у коима бы езыкъ быо iошъ чище, и то око Битоля, Охрида и Велеса. Нѣма сумнѣня да живѣћи сада у Мацедонiи Бугара есу прави потомци они славяна, за кои су Св. Кириллъ и Меθтодiй превели Св. Писмо..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Константин Петкович (1824-1898) е български възрожденски деец, публицист, поет и руски дипломат. Брат на Андрей и Димитър Петкович. Учи в Ришельовския лицей (1847-1852) в Одеса. Завършва славянска филология в Петербургския университет. Постъпва на работa в руското Министерство на външните работи. През 1852 г. проучва славянските ръкописи в Светогорските манастири и се запознава с Натанаил Охридски. Успява да издейства от руското Министерство на просветата 1768 учебници за българските училища. По време на пътуванията си с научна цел из Европа се запознава с В. Ханка, П.Шафарик и други слависти. Временен дописник на "Цариградски вестник" и "Журнал мин. нар. просвещения". Руски консул в Рагуза (Дубровник).
Автор на едно от първите български революционни стихотворения - "Български воин", публикувано от П. Безсонов в "Бълг.песни от сборниците на Ю.И. Венелин, Н.Д.Катранов и други българи" (1855). Превежда и пише редица книги и речници. Автор на "Зограф, българска обител на Свята гора" (1853). Оставя в ръкопис на руски език "Сватбените обичаи на македонските българи", (1850).
За повече информация за Константин Петкович тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 270 пъти.