Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Адрес до Н. В. Царя от Македонските братства в столицата", публикувано във в-к "Родина", год. I, бр. 19, Скопие, 12 февруари 1916 година
Димитър Василев Михайлов от Битоля, Вардарска Македония - "Адрес до Н. В. Царя от Македонските братства в столицата", публикувано във в-к "Родина", год. I, бр. 19, Скопие, 12 февруари 1916 година


Увеличи
Описание

Адрес от председателя на битолското братство Димитър Василев Михайлов поднесен от името на македонските братства по случай освобождението на Битоля и Охрид от Българската войска през 1916 година.

"Господарю!
Македония е била под чуждо – византийско, сръбско и турско – владичество повече от шест и половина века. Тя е най-дълго страдалата област от българското отечество. Но благодарение на силната национална традиция в нея, населението е запазило своето народностно съзнание въпреки всички превратности на съдбата. Резултатите от културната дейност на Св. Кирила и Методия, на Св. Климента и Св. Наума и на много други именни и безименни труженици през средните векове; историческите спомени от царете Борис, Симеон, Самуил и Иван-Асен; първата българска печатница в Солун, основана от Хаджи Теодосий и книжовните трудове на Кирил Пейчинович от Тетово, Иоаким от Кичево и братя Миладинови от Струга – в ново време всичко това е способствувало Македония да бъде и до сега една от най-българските области."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Димитър Василев Михайлов роден през 1873 г. в Битоля е виден български просветен деец и общественик. Работи като учител в София и инспектор на българските училища в Македония, секретар е на Българската екзархия. Представител е на Битолското братство при учредяването на Съюза на македонските емигрантски организации . Убит е през 1932 г. по време на междуособиците във ВМРО .


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 222 пъти.