Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "В полуразрушения Мелник (Пътни бележки от 1914 година)", публикувано в сп. "Македонски преглед", год. I, книга II, София, ноември 1924 година
Любомир Милетич от Щип, Вардарска Македония - "В полуразрушения Мелник (Пътни бележки от 1914 година)", публикувано в сп. "Македонски преглед", год. I, книга II, София, ноември 1924 година


Увеличи
Описание

"В първата война, през време на мобилизацията, на 22 септември Сандански напусна града и почна по планинските села да събира момчета. Гърците не избегаха, но почнаха двоелична политика спремо българите и турците. Когато на 5 октомври България обяви войната, гърците и турците в Мелник са имали заседание, в което се решило да вземат мерки против българите, да образуват местна милиция за отбрана на града. Турците тогава, от 7 до 14 октомври, заловиха видни българи от околията и от града, които не беха избегали, а именно архиерейския наместник, свещеник Стоян Гайгуров (70 год.), родом от Баракли Джумая, четиредесет годони свещенствувал в Мелник, един от първите радетели за българщината; бившия училищен инспектор Костадин Ташев, родом от Мелник (45 год.), и други видни селяни от околията. Когато турците напуснали града на 14 октомври, извели тия нещастни българи вън от града и при турските гробища при реката грозно ги избили с щикове – всичко 28 души. Между тези имало видни българи като Илия Патрончев от с. Дебрени и много други от селата Хърсово, Кърналово, от чифлиците и пр. Между жертвите е бил само един грък, Манол Кордопал (50 год.), който винаги е съчувствал на българите, бил близък и със Сандански и помагал на Рев. организация. Помагал е и на българите и по селата, ако и да е бил чист грък."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Щип акад. проф. д-р Любомир Георгиев Милетич (1863-1937, София) е един от най-видните български учени и интелектуалци от края на 19 век и първата половина на 20 век, работил в сферата на езикознанието (и особено диалектологията), етнографията и историята. Сред най-изявените деятели и учредител на създадения в София Македонския научен институт. В негова чест е кръстен нос Милетич в Антарктида.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 976 пъти.