Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Устав, Протокол, Организация и Цел", София, 1934 година
Галичко-Реканско благотворително братство "Йоан Бигорски" - "Устав, Протокол, Организация и Цел", София, 1934 година


Увеличи
Описание

"Емигрантите от Реканско (Македония), без разлика на народност, вера, пол и политически убеждения се организират в сдружение под името Реканско културно-благотворително братство "Св. Йоан Бигор", което влиза в състава на съюза на Македонските братства в България.
Района "Река" се счита обемащ селата, според турското административно деление. Целта на братството е а) да създаде и развива всред живущите в България Реканци солидарност, ръководено винаги от съзнанието за силата от вътрешно-организационната сплотеност; б) да поддържа тесни връзки с Реканско и с всички емигранти, гдето и да се намират те; в) да издигне членовете си в културно-просветно отношение; г) да помага морално и материално, според средствата си, нуждающите реканци, както и техните семейства; д) да се грижи за настаняването на заболели бедни реканци, както и в лечебни заведения, а при смърт - за погребението им и даване първа помощ на овдовелото бедно семейство; е) грижи се за настаняване на работа дошлите в България реканци и тия, които от по-рано живеят в София или дошли тук, но останали без работа; ж) да събира и съхранява документи по освободителното дело; з) да образува фонд за изграждане и издържане дом и читалище на реканската колония и Македонската емиграция въобще в София."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Галичко-реканското благотворително братство "Йоан Бигорски" е създадено от емигранти от областта Река в София през 1915 г. Негов пръв председател е Иван Смилев Мойсов от с. Осой, Реканско, подпредседател е Тодор Филиповски от Галичник, касиер Теофил Аврамов от с. Тресонче, секретар Тодор Йосифов от с. Тресонче, съветници са Апостол поп Божинов Чибуков от с. Селце и Серафим Гинов от с. Росоки, контролна комисия са Стоян Тасев от с. Лазарополе, Иван Аврамов от с. Янче и Манол Томов от Горна Река. По-късни председатели на организацията са Марко Григоров - Брадина, Филип Томов, Апостол Христов Фръчковски и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 257 пъти.