Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Как загина Гоце Делчев; Гоце Делчев", публикувано във в. "Родина", бр. 584, Скопйе, 4 май 1918 година
Георги Баждаров от с. Горно Броди, Серско, Егейска Македония - "Как загина Гоце Делчев; Гоце Делчев", публикувано във в. "Родина", бр. 584, Скопйе, 4 май 1918 година


Увеличи
Описание

Спомени на Георги Баждаров и Ангел Томов за Гоце Делчев, публикувани на 4 май 1918 г. във в. "Родина", Скопйе.
"Има личности, които никогаш не умиратъ въ съзнанието на единъ народъ. Тѣ продължаватъ да живѣятъ съсъ своя великъ духъ и своитѣ велики дѣла. Щастливъ е всѣки народъ, който може да наброи повече такива личности изъ своята срѣда, защото тѣ именно сѫ сольта на живота...
Гоце Дѣлчевъ е отъ ония, които не само дириха смъртьта си и умрѣха за свобода, но и пробудиха за новъ животъ единъ цѣлъ народъ, обръгнали на робска неволя и робския животъ и го поведоха на титаническа борба и на смърть за свободата. Нѣщо повече. Срѣдъ многобройната плеяда самоотвержени герои и велики по духъ синове на родната ни земя, които застанаха като водители на своя народъ въ неравната и отчаяна борба за нейното освобождение, Гоце Дѣлчевъ е пръвъ между първитѣ и като инициаторъ, и като личнось, най-съвършено въплощаваща въ себе мощния духовенъ замахъ на революционното врѣме, съ неговитѣ велики дѣла и пориви, въ неговото себеотрицание, достигащо до мѫченичество за общото благо и неговия идеализъмъ. За никого не може съ толкова голѣмо право да се каже, че той иименно бѣше душата на революциионното движение, отколкото за могѫщата импулсивна личность на Гоце Дѣлчевъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Серското село Горно Броди Георги Димков Баждаров (1881-1929, Варна) е революционер, учител и журналист, деец на ВМОРО и ВМРО, един от основателите на Македонския научен институт. Учи в Солунска българска мъжка гимназия и в Битолската българска класическа гимназия. Още като ученик е сред основавателите на ученически революционен кръжок на Българското тайно революционно братство. Участва в Илинденско-Преображенското въстание, а по-късно е сред основателите на Съюза на българските конституционни клубове и на Съюза на българските учители в Отоманската империя. Редактира редица вестници и списания, издава книги за Македония и ВМОРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 595 пъти.