Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Святительское поученiе къ новопоставленномꙋ свѧщеникꙋ кое то е исписано изъ правила та на свѧты Апостолы и свѧты те отцы", Нови Сад, 1856 година
Натанаил Охридски от с. Кучевище, Скопска Църна Гора, Вардарска Македония - "Святительское поученiе къ новопоставленномꙋ свѧщеникꙋ кое то е исписано изъ правила та на свѧты Апостолы и свѧты те отцы", Нови Сад, 1856 година


Увеличи
Описание

"Святительское поученiе къ новопоставленномꙋ свѧщеникꙋ кое то е исписано изъ правила та на свѧты Апостолы и свѧты те отцы" превелъ отъ славено Россiйскiа на Бѫлгарскiй ѧзыкъ въ польза на Бѫлгарското Дꙋховенство - Монахъ Наθтанаилъ Атθонскозографскiй.
Что е длѫженъ свѧщенникъ да сохранѧва въ всичко то си живенiе. а. Длѫженъ си ти, О Iерее! да имашъ кодъ всички те (человѣци) любовъ: а притова да бидеш всекога трезвенъ, благоговѣйнъ, (еклавистъ) кротокъ и кодъ всекого милостивъ.
в. Долженъ си ти да удѫржавашъ дѣца та си и всичкiатъ домъ въ страхъ Божiй и да пазиш, даби не били отнюдъ (хичъ,) въ домѫтъ твой пѣсни, игрии (танци), гнусни разговори, пиѧнство, каранье, бiенье, смѣхотворство като работи, что са угодни диѧволу; но повече на вечеръ даби читалъ самъ ти въ слухъ Богодуховенни те книги, за да се научаватъ и домашни те ти...."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Натанаил Охридски или Зографски е висш български духовник, охридски и пловдивски митрополит, писател, обществен деец и революционер. Той е организатор на Кресненско-Разложкото въстание и на Охридското съзаклятие. Роден е като Нешо Стоянов Бойкикев в село Кучевище, Скопска Църна Гора.
За повече инфо за Натанаил Охридски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 474 пъти.