Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Педагогическото отделение на Солунската гимназия (1887 – 1896 г.)", публикувано в сп. "Исторически преглед", година LX, книжка 1-2, София, 2004 година
Георги Тренчев от Разлог, Пиринска Македония - "Педагогическото отделение на Солунската гимназия (1887 – 1896 г.)", публикувано в сп. "Исторически преглед", година LX, книжка 1-2, София, 2004 година


Увеличи
Описание

"Основната задача, която стои пред Българската екзархия, е развитието на учебното дело, но за това са необходими местни, добре подготвени учителски кадри. Значителна роля в изпълнението на задачата за подготовка на учителските кадри изиграва и Педагогическото отделение на Солунската гимназия
Изследователската задача, която се поставя с тази статия, е свързана с разкриването на същността, мястото, ролята и значението на Педагогическото отделение в подготовката на учителските кадри, значението на отделението за развоя на Солунската гимназия и за развитието на учебното дело в Македония и Одринска Тракия."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият през 1959 година в град Разлог Георги Стоянов Тренчев е педагог, общественик и изследовател на Българското възраждането, член на Македонския научен институт и председател на Научно-информационна група – Разлог. Член е на Управителния съвет на Общобългарския комитет „Васил Левски” - София и работи активно за популяризирането на делото на Левски и неговите сподвижници. През 1998 г. завършва аспирантура в СУ “Св. Климент Охридски” – София във Факултета по педагогика, катедра “История на педагогиката”. Има научна степен – доктор по педагогика. През 1999 г. издава монографията си „Учебното дело в Разлог и Разложкия край през Възраждането”. Съавтор на книгите: Поборнически времена. Спомени за близкото минало на град Разлог. – 2007; Разлог. История, традиции, памет. – 2009; История на Дупница и Дупнишко. – 2015; Читалището в град Разлог. Исторически бележки.- 2018 и др. Интересите и научните му търсения са насочени към въпроси от историята на педагогиката и развитието на образованието в България през Възраждането. Значима част от изследователската му работа и от участията му в научни конференции, които са с най-значим принос към българската история, са публикувани в редица сборници и списания, сред които и сп. "Педагогика", "Исторически преглед", "История", "Македонски преглед", "Родознание" и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 849 пъти.