Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Илинденски лист в чест на незабравимите наши 1893 и 1903 години", Рим, 2 август 1983 година
Македонска патриотична организация в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка - "Илинденски лист в чест на незабравимите наши 1893 и 1903 години", Рим, 2 август 1983 година


Увеличи
Описание

"Драги братя и сестри,
Навършватъ се 90 години отъ създаването на ВМРО и 80 години отъ Илинденското възстание...
Иматъ право македонскитѣ българи да се гордеятъ съ дветѣ събития, чиито годишнини споменахме и славимъ. Тѣ внасяха голѣмо съдържание въ историята на Балканския полуостровъ презъ цѣлото настоящо столѣтие. Можемъ да се гордѣемъ, защото знаме на ВМРО и на Илиндень бѣха и оставатъ човѣшкитѣ права и свободата.
Напразно се мѫчатъ нашитѣ врагове да фалшифициратъ това съдържание, по-точно да си присвоятъ всички знаци на ВМРО и на Илиндень. Но 95% отъ тия знаци сѫ български. Македонското освободително движение не е подарявало на никого отъ враговетѣ ни територии отъ Македония; нито е търгувало съ съзнанието, името и миналото на народа ни. То е предлагало на лоялнитѣ ни съотечественици и на враговетѣ ни само образеца на швейцарската обществена уредба, съ равноправие на всички исторически народности въ Македония, въ името на балканското примерение...
Освенъ авторитѣ на тоя злополученъ договоръ въ 1912 г., нѣма въ България партия, която да е била по начало срещу становището за автономия или независимость на Македония. Сѫщата формула възприе и така наречениятъ Отечественъ фронтъ въ България презъ време на последната война. Когато се явяваха възможности да се прибегне до тая формула, отбѣгваха я и българскитѣ отговорни фактори.
Най-подходящо и убедително е това знаме ако е издигано на първо мѣсто отъ македонски българи. И при убеждението имъ, че правятъ жертва - имайки предъ видъ националния принципъ - основателитѣ на ВМРО предпочетоха това компромисно решение на македонския въпросъ, което можеше да донесе само добро за народа ни и помирение на Балканитѣ...
Горди сме съ ВМРО и ИЛИНДЕНЬ като дѣла на народа, самородни негови прояви. Такива бѣха и други дѣла: Възраждането, извоюването на Екзархията, плебисцитътъ въ Охридската и Скопската области въ 1872 година, изборитѣ за Парламента въ Турция подиръ Хуриета, отпочването на борбата въ 1919 година противъ новото робство и прочее....
Тъй наричаната "македонска народность" нѣма история нито колкото я иматъ най-тъмно живѣлитѣ африкански племена. Затова грабятъ нашата история. Споредъ познатия италиански философъ Бенедетто Кроче, историята, обаче, прилича на статуя. Можете колкото искате шамари да й удряте, нейното лице нито се промѣня, нито почервенява отъ ударитѣ. Така че, напразни сѫ усилията на маскиралата се македонска "народность" да лъже свѣта. Истината ще победи.
СЛАВА на ИЛИНДЕНЬ! СЛАВА НА МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ!
- Вашъ : Ив. Михайловъ.
"Никѫде въ свѣта не се писа, че на Илиндень е възставала нѣкаква македонска народность. Такава никой не е познавалъ. Писано е навсѣкѫде, че сѫ възстанали българи и власи въ Македония. Тази истина стои и въ дипломатическитѣ архиви на всички държави."


Източник: Книгата е предоставена от Институт по История на Българската Емиграция в Северна Америка - "Илия Тодоров Гаджев"

Автор: Македонската патриотична организация (МПО) е политическа организация, основана в САЩ през 1922 г. от емигранти от Егейска Македония. МПО е най-старата, съществуваща до днес, организация в Северна Америка, обединяваща американци и канадци с корени от Македония. Секции на МПО съществуват в различно време в Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка.
За повече информация за МПО тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2360 пъти.