Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Директива на ВМРО до представителите им в чужбина - Характер на македонското движение; окръжно писмо срещу злоупотребите с името на ВМРО", публикувано в "36 години във ВМРО; спомени на Кирил Пърличев", София, 1999 година
Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Директива на ВМРО до представителите им в чужбина - Характер на македонското движение; окръжно писмо срещу злоупотребите с името на ВМРО", публикувано в "36 години във ВМРО; спомени на Кирил Пърличев", София, 1999 година


Увеличи
Описание

"В революционната организация участвуват всички слоеве на македонското население, без разлика на народност, религия, пол и политически убеждения. В четите и в легалните конспиративни групи, които са обхванали цела Македония, участвува целото население. Наред с мъжете, важна конспиративна работа вършат и жените, девиците, пък даже и децата. В същите тези чети и легални конспиративни групи, наравно с гражданите, участвуват и селяните, наравно с българите участвуват и турците, албанците, кусовласите, гърците, гъркоманите, сърбоманите и циганите. Най-сетне наред с хора с конспиративни политически разбирания в редовете на революционната организация участвуват и хора с демократически, радикални, социалистически и комунистически убеждения.
От казаното по-горе явствува, че ВМРО не е една шовинистическа организация; тя е една национална организация. Нейните членове не са надъхани с омраза против която и да е нация. Народите не са нейни врагове. Тя води своята революционна борба само против потисническите правителства и техните крепители.
Македонското население поддържа революционната организация, защото тя е негова организация, защото тя си е поставила за цел освобождението и обединението на Македония в нейните географски граници, в едно политическо цело, при което всички народности ще се ползват с еднакви политически и граждански права и ще се радват на една и съща духовна и културна свобода, а и защото в своята дейност тя преследва и близки цели, които се изразяват в защита на непосредствените икономически, духовни и културни интереси на самото население..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Тодор Александров (1881-1924) е легендарен български революционер, дългогодишен лидер и една от иконите на македонското революционно движение.
За повече информация за Тодор Александров тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1401 пъти.