Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Гръцките бомби в Лерин", публикувано във в. "Независима Македония", брой 139, София, 1925 година
Лазар Киселинчев от с. Косинец, Костурско, Егейска Македония - "Гръцките бомби в Лерин", публикувано във в. "Независима Македония", брой 139, София, 1925 година


Увеличи
Описание

"Правителството на генералъ Пангелосъ, прѣживеваше единъ моментъ несигуренъ за себе си, и за да отклони вниманието на обществото въ Гърция, по вѫтрѣшното положение на страната, създаде много неумѣло граничния конфликтъ при Петричъ, съ който се даде възможность на "славната" гръцка армия да върви побѣдоносно въ незащитна България.
Станалитѣ обаче, събития слѣдъ това, объркаха първоначалния проектъ на буйния генералъ защото Обществото на Народитѣ съ бързото си решение, изпрати международна комисия на самото мѣсто, която откри виновностьта на гръцкото правителство и послѣдното за да подкрѣпи твърденията си, че комитаджийтѣ застращаватъ сериозно Гърция, намѣри новъ претекстъ за това.
Тъкмо когато анкетната комисия се намираше въ Атина, телеграфа ни донесе една неочаквана новина, че "въ Леринъ била хвърлена бомба въ единъ локалъ, и друга всрѣдъ група зрители на единъ кръстопѫтъ, този атентатъ било дѣло на комитаджии, които сѫ потеглили отъ Петричъ въ момента на послѣдния гръцко-български конфликтъ". За всички онѣзи, които знаятъ приблизателно, разтоянието което дѣли Петричъ отъ Леринъ ставаше ясно, че това гръцко твърдение е абсурдно...
Компактното българско население, което е въ Леринския окрѫгъ (въ който влиза Костурско и Воденско) създаваше на гръцкото правителство, особени грижи слѣдствие на което, "за очи" създаде Абецедара, за да се учатъ, "българогласнитѣ славяни" на своя езикъ.
Този Абецедаръ пакъ бѣше едно средство, за да отклони Гърция вниманието на европейското общество вслѣдствие неблагоприятнитѣ отзвуци въ международния печатъ, поради отхвърлянето на женевския протоколъ отъ нея и че тя търпи малцинствата въ своята територия, като се грижи да имъ открива училища и пр...
...гърцитѣ сами, чрѣзъ рѫката на единъ свой офицеръ, хвърлиха бомбитѣ въ Леринъ, за да постигнатъ двѣ цѣли: първо да повлияятъ надъ международната комисия, да наклѣветятъ България и българитѣ като елементъ, който само съ атентати си служи и втори: чрѣзъ такъвъ единъ актъ ще могатъ по-лесно да се отърватъ отъ омразното имъ българско население, което населява тия плодородни мѣста, за да настани въ тѣхнитѣ имоти наводнилитѣ Гърция анадолски бѣжанци...
...И защо всичко това? Защото тия злощастници иматъ единствената вина че сѫ се родили българи, и че сѫ пожелали да иматъ свое училище и черква, кѫдѣто желаятъ да се учатъ и молятъ на матеренъ езикъ!"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Лазар Търпов Киселинчев (1874-1946; София) е виден български революционер, костурски войвода на ВМОРО. Учи в Атина, където поставя основите на Български македонски комитет и заедно с революционерите Атанас Кършаков, Васил Чекаларов и Дельо Марковски организира канал за внос на оръжие от Гърция и Албания към Югозападна Македония. По време на Илинденско-Преображенското въстание е член на Костурското горско началство и заместник на своя близък приятел Васил Чекаларов. Лазар Киселинчев е брат на известния скулптор Пандо Киселинчев и на архитекта Георги Киселинчев.
За повече информация за войводата Лазар Киселинчев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 862 пъти.