Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македония и Българското възраждане в XIX век (част II)", София, 1927 година
Симеон Радев от Ресен, Вардарска Македония - "Македония и Българското възраждане в XIX век (част II)", София, 1927 година


Увеличи
Описание

"Участието на Македония въ българскитѣ борби срещу елинизма
Българското възраждане бѣше едновременно и идейно и народно движение. То целѣше духовното възкръсване на народа, а така сѫщо създаване на народна църква, независима отъ Фенеръ...
Да се събуди българскиятъ народъ отъ неговото дълго историческо вцепенение изглеждаше тежка задача, защото фанариотитѣ не изоставиха нито едно отъ срѣдствата за да унищожатъ у него спомена за миналото...
Началната цель на българското възраждане бѣ скромна. Преди всичко народътъ не възставаше противъ властьта на Фенеръ; той искаше само богуслужение на своя езикъ. Македония пакъ първа формулира това искане: въ 1829 г. Скопската епархия поиска български владика. Слѣдъ това, въ 1840 г. дойде редъ на Търново, старата българска столица..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Ресен Симеон Радев (1879-1967) е виден български писател, дипломат, историк, публицист и ВМОРО революционер, заклет за член на организацията още на 16-годишна възраст лично от Гоце Делчев.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2508 пъти.