Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Писмо до Великия Везир на Османската Империя; Писмо до Стоянчо Чомаков, Димитрия Гешоглов и Христо Топчилеща в Цариград", Дебър, 1 септември 1863 година
Народни първенци от Дебърско и Кичевско - "Писмо до Великия Везир на Османската Империя; Писмо до Стоянчо Чомаков, Димитрия Гешоглов и Христо Топчилеща в Цариград", Дебър, 1 септември 1863 година


Увеличи
Описание

Две особено ценни писма (едното на гръцки, другото на български), изпратени на 1 септември 1863 г. от 87 видни дебърски, рекански и кичевски кехаи и първенци до Великия везир на Османската империя и до българските първенци в Цариград (Стоянчо Чомаков; Христо Топчилеща; Димитрия Гешоглав). Сред подписалите са видни печатите на Сарджо Брадина от Тресонче, Тодор Томо от Галичник, Димо Жико от Галичник, Ангеле Пандиловик от Върбен/Реч, кехаята на град Дебър, кехаите на Галичник, с. Гари, с. Росоки, с. Лазарополе, с. Тресонче, с. Янче, с. Присовяни, с. Кракорница, с. Бродец, с. Реч, с. Ничпур, с. Танушe, с. Скудрине, с. Могорче, с. Беличица, с. Юдово, с. Маврово, с. Козица, с. Белица, с. Бърджани, с. Лешница, с. Рабетино, с. Миокази, с. Челопеци, с. Орланци, с. Староец и др.; на Апостол Паџо, Мино Влъков, Змейко Пандилов, Андон хаджи Ников, Христо Исо, Стефо Васил, Яков Коко, Коло Тануш, Лефтер Бояджи, Киприян, Тодор Исак, Паоле Танаш, Йосиф Дабе, Спасе Кузман, Глигор Мицко, Мито Павле, Нозо Николовик, Яков Коко, Димо Мойсовик,
"Мые,
доли подписаните жители на Дебарска и Кѫрчоската Епархiя вси-те велики же и мали ето и мые заедно со другите бугарски области со общъ маазаръ от всѣта епархiя прiимаме синовно дарзновенiе да си изкажеме на Негово Величество нашего пресвѣтлѣйшаго Царя Султанъ Абдулъ Азисъ страдания-та и мѫките що теглеме отъ гърцкото духовенство и сърдечно и смирено да просиме Негово Величество да дарува не болгарски-отъ народъ право да си има народна Йерархия составена отъ лица честни, учени и избрани отъ самый-тъ народъ кой като ще разумѣватъ и сочуствуватъ на народнитѣ чувства да можетъ лесно и естествено споредъ должности-те имъ искренно и вседушевно да се грижетъ за духовната имъ и нравствена-та и умствена-та полза на вѣрното имъ духовно стадо.....Тая е нашата единственна и неуступна просба; мие отъ сега натамо не можеме да припознаеме власть на гърцкiй-тъ Патрикъ, нито да прiемаме тiя уступки, които отъ даде въ послѣдно време на българите, защото они толко се недостаточни и ничтожни, що ни малко не могатъ да удовлетворатъ нашите желанiя, нито да измѣнатъ окаянно-то до сегашно положенiе на нашите въ църковно отношенiе работи."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Видни първенци, граждани, кметове и кехаи от Дебърско, Реканско и Кичевско - Дебър, Галичник, с. Гари, с. Росоки, с. Лазарополе, с. Тресонче, с. Янче, с. Присовяни, с. Кракорница, с. Бродец, с. Реч, с. Ничпур, с. Танушe, с. Скудрине, с. Могорче, с. Беличица, с. Юдово, с. Козица, с. Белица, с. Бърджани, с. Лешница, с. Рабетино, с. Миокази, с. Челопеци, с. Орланци, с. Староец и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 795 пъти.