Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Силян щъркот и други приказки (19 приказки, съновидения и прокобявания от Прилеп и Прилепско)", публикувано в "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", книга 7, София, 1892 година
Марко Цепенков от Прилеп, Вардарска Македония - "Силян щъркот и други приказки (19 приказки, съновидения и прокобявания от Прилеп и Прилепско)", публикувано в "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", книга 7, София, 1892 година


Увеличи
Описание

През 1892 г. Марко Цепенков публикува за първи път народната приказка "Силян щъркот" в "Сборник за Народни умотворения, Наука и Книжнина" (кн. 7), заедно с още 18 други приказки, съновидения и прокобявания от Прилеп и Прилепско.
"...Еве ми трага от лугье, си рекол сам со себе Сильан; арно ами што знам што лугье ке бидат? Ако се бугари, арно, — ке се разберам; ами ако се турци или власи или арнаути, како ке се разберам, за да зборуам?" Така си мислел Сильан и си патуал по патчето, што го нашол...."

...Море што не прогоориш, бре Сильане, да речиш добро-вечер, му рекол мажот, или помози Бог? Да ли онеме нешто от морето, што си пливал, дали што? — Сакав, стрико, да прогоорам, арно, ама чинев оти незнаiте по моио iазик бугарцкьи. Вие еве сте знаеле и по бугарскьи и сте знаеле дури и името мое, рекол Сильан; ви се молам, стриколе, от каi ме познаате мене? што ми рековте на име?"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Прилеп (1829-1920, София) Марко Костов Цепенков е български писател и фолклорист, народен будител, борец за църковни свободи на българите от Македония.
За повече информация за Марко Цепенков тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 661 пъти.