Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Бунтовник (Месечно илюстровано списание с войводски-въстанически портрети)", брой 3, София, 1903 година
Петър Стойков от с. Горно Броди, Серско, Егейска Македония - "Бунтовник (Месечно илюстровано списание с войводски-въстанически портрети)", брой 3, София, 1903 година


Увеличи
Описание

Последният брой 3 на списание "Бунтовник (Месечно илюстровано списание с войводски-въстанически портрети), издадено от българския поет, общественик и революционер (деец на ВМОК) Петър Стойков. Съдържа статии за гибелта на Георги (Гоце) Делчев; Тома Давидов; Борис Сугарев; Стоимен войвода; Стефан Т. Страхинов и стихотворения от Петър Стойков.
"Че мѫчно се лѣга,
Че мѫчно се става;
Кога сърдце нѣма
Радость да съгрѣва.
Гдѣто нѣма радость
Гдѣто нѣма пѣсень;
Животътъ е черенъ
И с'отрова смѣсенъ!
За т'ва ще вървиме
Комити ще станем;
На Тефиков мръсни
Главата ще вземемъ...

Скърбната, но пъкъ славна и херойчна смърть покоси живота на единъ отъ най-скѫпитѣ, доблестни и самоотвержени дѣйци на Вѫтрешната Македоно-Одринска Революционна Организация. Загина лицето, което въ продължение на 8 години учи и буди роба не съ тѫжовна пѣсень да оплаква 5 вѣковното си тежко и черно робство, а съ орѫжие въ ръцѣ като единъ човекъ противъ угнетителя и скѫса тежкитѣ вериги на робството. Той загина въ разцвѣта на своя животъ едвамъ на 32 годишна възрасть. Дѣлчевъ е роденъ въ гр. Кукушъ (Македония) прѣзъ 1871 година отъ православни родители българи. Първоначалното си образование получилъ въ родния си градъ Кукушъ, сѣтне продължилъ въ Солунъ и отъ тамъ дошълъ въ София. Тукъ той постѫпна въ военното училище и училъ съ успѣхъ, но буйния и бѫдѫщъ апостолъ на македонската свобода, напуска прѣдъ края учебната година и не чака випуска. Него го чакаше голѣма мисия - зовеше го робътъ отатъкъ Рила и Родопитѣ за да го организира, сплоти и му даде планъ, какъ да дѣйствува противъ тиранията, за свободата и културата . . . ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Петър Стойков е български поет, публицист, общественик и революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1233 пъти.