Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Предание за цар Оруша; Тетово и Калкан-дели; Предание за превземането на Серешката крепост; Миланово кале в Тетовско поле; Село Папрадища", публикувано в сп. "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", книга XIII, София, 1896 година
Марко Цепенков от Прилеп, Вардарска Македония - "Предание за цар Оруша; Тетово и Калкан-дели; Предание за превземането на Серешката крепост; Миланово кале в Тетовско поле; Село Папрадища", публикувано в сп. "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", книга XIII, София, 1896 година


Увеличи
Описание

Предания за лица и места записани от фолклориста Марко Цепенков от град Прилеп .

"Откога презедоа турците многу градои во нашите страни (Македония), му дошло редо да го преземат и г. Сер. Серешките бугари биле закрепени во калето йако, и коа дошле турците да го преземаат, при се што напраили неколку йуруши, не могле да го преземат веднаш, чункьи йако се държеле бугарите и се биеле однатре.
Откога видоа турците, оти со глаа sит се не туркат, го сардисаа калето и седнаа да ги чекаат бугарите да се предадат сами... Се прикажуат уште нешто за еден цар по име Давит, сурдисан бил од Анадол сосема ти жена, синои и керкьи во г. Сер от турцкио цар, за некойа негоа грешка, што сторил... Давит бил ерменцки цар.
Во Сер имало убиен и еден сърпцки цар, кога се биеле сърби и гърци некое време и за тоа нешто се прикажуват от стари сережани."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Прилеп (1829-1920, София) Марко Костов Цепенков е български писател и фолклорист, народен будител, борец за църковни свободи на българите от Македония.
За повече информация за Марко Цепенков тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 644 пъти.