Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Драги Пейо (писмо до Пейо Яворов)", Ница, 3 април 1912 година
Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Драги Пейо (писмо до Пейо Яворов)", Ница, 3 април 1912 година


Увеличи
Описание

"...Не само не съмъ се напоилъ вече съ "удоволствия" като кадаифъ со сиропъ", но тука не съмъ вкусилъ и четвъртината отъ това, което имахъ въ София мин. зима, а може би, хилядната часть отъ онова, което може да си достави тука човѣкъ, но модеренъ човѣкъ, напр. Ти. Причинитѣ за това: 1). въ началото боледувахъ отъ настинка съ грозенъ задухъ, 2). незнание на езика, 3). трѣбатъ много пари - "удоволствията" тука сѫ 5-10 пѫти по-скѫпи, отколкото тамъ, 4). трѣвогитѣ за лошия вървежъ на орган. работи вѫтре и вънъ, а) борбата за първенство мѣжду Чаулева и Милана въ Битолско, б) дивотиитѣ на Чернопѣева, в) вилнѣнията на турскитѣ и сръбски банди надъ беззащитното бълг. население вѫтре, г) невъзможностьта да набавимъ орѫжие поне колкото за самозащита на населението, което знаешъ, че е броило хиляди лири за това, като си е продавало вола и коня (а главния виновникъ за това е "българското" архитуркофилско правителство на Гешевъ-Даневъ, което ни прави сички прѣчки, които могатъ да измислятъ, те и турцитѣ заедно), д) държенето на Хр. Матовъ прѣзъ последнитѣ мѣсеци, което почва да става възмутително (затова ти говорихъ една вечеръ по ул. "Солунъ", но ти бѣше уморенъ, неохотно ме слушаше, кой знае дали запомни нѣщо)..."

Източник: Предоставено от К. Васев

Автор: Тодор Александров (1881-1924) е легендарен български революционер, дългогодишен лидер и една от иконите на македонското революционно движение.
За повече информация за Тодор Александров тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1927 пъти.