Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Възвание към Българската Македонска Емиграция", брой 1, год. I, София, 21 февруари 1923 година
Вестник "Независима Македония" издаван от С.М.Е.О. - "Възвание към Българската Македонска Емиграция", брой 1, год. I, София, 21 февруари 1923 година


Увеличи
Описание

През януари 1923 г. между легалната фракция на Македонската федеративна организация и Съюза на Македонските културно-просветни братства е постигнато обединение и официалните печатни органи на двете организации – вестниците „Македония“ и „Автономна Македония“ се сливат в „Независима Македония“. Първият брой на вестник "Независима Македония" излиза на 21 февруари 1923 год. и публикува "Възвание към Българската Македонска Емиграция" от новоизбрания Национален комитет на Съюза на македонските братства.
"Съотечественици и Сънародници!
Любовьта и чувството на върховни задължения към поробената ни родина на 31 януари т.г. взеха връх над дележи и страсти в емиграцията и тя - искренно и с клетва - в името на Македония, се скрепи в една единна, едномисляща и мошна емигрантска организация, под знамето: Македония на македонците и с цел:
1) Да ратува по легален начин за въздигане Македония в нейните географически и икономически граници в независима държава с пълно и равно участие в управлението на всички населяващи я народности, при пълно равенство и право и при еднакви верски, народностни и политически права за тех. Новата държава да бъде поставена под покровителството на Обществото на Народите;
2) Да култивира идеята за образуване на БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ, за да се премахнат по тоя начин съперничествата между балканските народи и примирят техните културни, стопански и политически интереси;
3) Да популяризира македонската кауза всред чуждия свет;
4) Да сплотява и обединява македонските емигранти, без разлика на вера и народност, като ги организира за културното и материялното им въздигане и работи за политическото им възпитание в духа на своята цел;
5) Да помага на нуждающите се емигранти, членове на организацията и да съдействува за културно-стопанския напредък на Македония...."
Македонци!
Вие, които в недалечното минало дадохте сюблимни залози на родолюбие, които дадохте мило и драго, па и живота си дори за свободата на Македония, Вие прокудени по чужди земи немили не драги, нима Вие по-малко сега ще обичате свободата на Вашето отечество? Нима Вие сега по-малко ще жертвувате за постигане Вашия идеал: свободна Македония на свободните македонци? Ние ви призоваваме към нова дейност и нови жертви! Нека всеки от вас, без разлика на вера, народност и пол влезе в организацията на Македонската емиграция в България и в редовете на своето братство или дружество да бъде деен и достоен негов член.
Така организирана тристахилядна само българска емиграция ще представлява една голема морална и материална сила, с която достойно ще заработят и другите организирани емигрантски националности от Македония. Не забравяйте, че на нас македонските българи гледат всички други македонски народности, като на изпитани борци и нам се пада честта да дадем пример на организиране и дейност, родолюбие и идейност."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Вестник "Независима Македония е орган на Съюза на македонските емигрантски организации, излизал в периода 1923-1926 година.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 407 пъти.