Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македонци и българи", публикувано във в-к "Македонска трибуна", год. II, бр. 102, Индианаполис, САЩ, 17 януари 1929 година
Борис Зографов от Битоля, Вардарска Македония - "Македонци и българи", публикувано във в-к "Македонска трибуна", год. II, бр. 102, Индианаполис, САЩ, 17 януари 1929 година


Увеличи
Описание

"Преди всичко требва да се изтъкне, че нема отделна македонска народност като етнографско цело. Науката за народностите, която взема езикът, говорът, като най-характеристичен и верен белег при определянето на народността, не показва отделен, особен македонски език, значи и отделна, особена македонска народност."

"Тук изпъква въпросът: Щом македонците не са особена, отделна народност, не са ли те от народността на некои от населяващите Балканския полуостров нации?
На тоя въпрос требва да се отговори и се отговаря и от самата наука така: македонците, като хора, родени и живущи в Македония, действително принадлежат към некоя от народностите на Балканите (но тук требва да се забележи – към некои, а не към една само, към некоя от тие народности). Те принадлежат не като цяло, а по части, към некои от балканските народности. Така: мнозинството от македонското население принадлежи към българската народност. По-малки групи от петнистото македонско население, не от новозаселението, главно по южната граница на Македония, принадлежат към гръцката народност; групи македонци по разни краища в Македония, принадлежат към ромънската народност, към турската, към еврейската и твърде малко – към албанската народност. И тъй имаме: македонци – българи; македонци – гърци; македонци – власи и пр. "


"И тъй, днес македонска народност от еднороден етнографски характер нема, но има македонски народ съставен главно от българи и от други етнографски групи."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Битоля Борис Стефанов Зографов (1891 - 1957, София) е български общественик, деец на Македонската патриотична организация и първи редактор на вестник "Македонска трибуна", брат на Драган Зографов .


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1512 пъти.