Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Мара Бунева", публикувано в сп. "Отец Паисий", книга 1, София, 1942 година
Никола Коларов - "Мара Бунева", публикувано в сп. "Отец Паисий", книга 1, София, 1942 година


Увеличи
Описание

"Мара Бунева е родена през 1901 година въ гр. Тетово. Нейниятъ баща, Никола Буневъ, другаръ на бележития публицистъ Матей Геровъ и на д-р Никола Герасимовъ, е завършилъ педагогическо училище въ Скопие. Синъ на старъ и заможенъ търговецъ от Тетово, макаръ и съ това солидно за времето образование, Никола Буневъ приема и продължава професията на своя баща, като става единъ от най-виднитѣ манифактуристи въ тетовската Долна чаршия. Обаче, завидното материално състояние и щастието отъ многобройната му челядь не го затварятъ въ крѫга на личното и семейно блаженство. Той е отъ оня разредъ богати българи въ Македония, за които народното дѣло стоеше надъ всичко. И точно участието на тия българи въ освободителното дѣло увлѣче и народните маси, за да се превърне то въ общонародно, въ общобългарско дѣло. Още младъ, Никола Буневъ влиза в революционната организация и става впоследствие членъ на градското рѫководно тѣло, като бързо се изтъква като единъ отъ най-дейнитѣ и най-просвѣтенитѣ борци и родолюбци въ Тетово. И затова по време на Световната война, когато Тетово бѣ свободно, той става неговъ кметъ. Майката на Мара Бунева, Ана, произхожда сѫщо отъ едно отъ най-виднитѣ и най-заможни тетовски семейства. Тя е дъщеря на голѣмия търговецъ, богатия и родолюбив българинъ Захарий Маноиловъ, който със свои лични средства е построилъ черква въ тетовскитѣ гробища и е вземалъ живо участие въ църковнитѣ борби и въ всички родолюбиви начинания...
Нѣкои оприличаваха и оприличаватъ Мара Бунева на Шарлота Корде, на Вѣра Засуличъ. Мара Бунева не е нито едната, нито другата. Защото въ подбудитѣ на Шарлота Корде и на Вера Засуличъ единствена роля играеше политическия елементъ, а не националното чувство и никоя от тѣх двете не украси своето дѣло съ драговолното себепожертвувание на Мара Бунева. Равна на Мара Бунева нѣма въ историята на никой отъ народитѣ, които сѫ се борили за своето освобождение, дори и въ историята на ирландците, чиято освободителна борба най-много прилича на освободителната борба на македонскитѣ българи. Мара Бунева може да се роди само тукъ, въ Македония — страната, която бѣ дала героитѣ от „Ножотъ", отъ върха Видинъ, отъ с. Церъ, Солунскитѣ гемиджии, които подобно на нея геройски се самопожертвуваха въ люта борба съ поробителя. Но върху безсмъртното чело на Мара Бунева грее и другъ ореол — обстоятелството именно, че тя, бидейки жена, можа да извърши тоя безпримѣренъ мѫжествен подвигъ..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Никола Костадинов Коларов е български общественик, юрист и журналист, легален деец на македонското движение в България през 20-те и 30-те години на XX век, лидер на Македонския младежки културно-просветен съюз. Роден е в Дупница, в семейство на бежанци от Царево село, а съпругата му Бойка Развигорова е дъщеря на големия войвода от Щип - Мише Развигоров.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2171 пъти.