Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Создание небото и земньата; Делот на разните народности; Христовите чудеса; Двама верни приятели, от които единио набожен, другио - безбожник", публикувано в "Марко Цепенков; Фолклорно Наследство Том 4", София, 2006 година
Марко Цепенков от Прилеп, Вардарска Македония - "Создание небото и земньата; Делот на разните народности; Христовите чудеса; Двама верни приятели, от които единио набожен, другио - безбожник", публикувано в "Марко Цепенков; Фолклорно Наследство Том 4", София, 2006 година


Увеличи
Описание

Неколко религиозни приказни, предания и легенди от Марко Цепенков.
"Коя полза, братие мои, ако казува некои, че има вера, а дела нема?. . . Вера без дела е мъртва....
...Дойдоа най-после и гърците при Бога.
– Що дойдофте вие, гърци? - ги праша Господ.
– Дойдофме, Господи, да ни дадиш нам еден дар, от сите най-голем – му рекоа гърците.
– Що дар сакате да ви дадам? - им рече Господ.
– Агалъкот го сакаме - му рекоа гърците.
– Е бре, гърци! Много доцна дойдофте, сите бакшиши ги раздадох; за вас туку-речи не кье има що да ви подарам. Агалъко го зедоа турците, работата – бугарите, есапот – евреите, мариветот – френците, сиромашията – егьупците. Еве за вас не остана що да ви дадам – му рече Господ.
– Кой беше, що го направи той музевирлък, за да не разберим ние, за по-бърго да дойдиме, за да земиме некой бакшиш? – свикаа гърците налутено.
– Ейде, ейде, не лутете се – им рече Господ, – и вам кье ви дам некой бакшиш; не ве пущам празни да си ойте. Айде, нека йет музевирлъко ваш – му рече Господ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Прилеп (1829-1920, София) Марко Костов Цепенков е български писател и фолклорист, народен будител, борец за църковни свободи на българите от Македония.
За повече информация за Марко Цепенков тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 549 пъти.