Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Български училища в Америка. Издържат се изключително от нашата имиграция", публикувано във в-к "Вестник на вестниците", бр. 90 и 91, София, 24 май 1937 година
Борис Зографов от Битоля, Вардарска Македония - "Български училища в Америка. Издържат се изключително от нашата имиграция", публикувано във в-к "Вестник на вестниците", бр. 90 и 91, София, 24 май 1937 година


Увеличи
Описание

"Но има и друга причина, и тя е от най-решителните, за да остане още за дълго българската имиграция в Америка, главно в Щатите и Канада, българска: мнозинството от имигрантите ни там са българи от Македония, а те живеят с една жажда, с копнеж да видят свобода да цари над родните им огнища и със съзнание, че имат и – ако потребва – децата им, неизпълнен дълг към участта на братята им, останали да живеят под небългарски политически управления."

"На края искам да подчертая големата отговорност изобщо на българската имиграция в Америка да прави материални жертви за поддържане на свои черкви и училища. Нито една българска черква там, нито едно от тамошните български училища не се поддържа от Българската държава. За поддържането им се грижат самите имигранти.
На днешния ден на народната ни просвета, в деня на светите солунски братя Кирил и Методий, колко ободрително е като знаем, че там, отвъд океана, стотици български деца в празднични премени декламират и пеят – в зали, дето имиграцията ни празнува тоя ден, като голем народен празник – български стихотворения и песни, в тамошните български училища!
Колко насърдчително е само като си помислим, че там имаме българи от всички краища на общото ни отечество, които живеят с високите ни просветни и национални идеали и живеят за постигането им и с това ни дават жива, действителна представа за живота и пожертвувателността на българите от най-славните дни от времето на националното ни възраждане!"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Битоля Борис Стефанов Зографов (1891 - 1957, София) е български общественик, деец на Македонската патриотична организация и първи редактор на вестник "Македонска трибуна", брат на Драган Зографов .


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 961 пъти.