Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Крвава кошульа", адаптирана на македонски, Скопjе, 2003 година
Райко Жинзифов от Велес, Вардарска Македония - "Крвава кошульа", адаптирана на македонски, Скопjе, 2003 година


Увеличи
Описание

Из предговора на македонското издание на "Кървава кошуля" – една от най-известните поеми на Райко Жинзифов:

"Во основата на поемата "Крвава кошульа" се наога страданьето на нашите луге под турско робство..."

Из началото на поемата:

"В б'лгарска ми клета земльа
има мало градче,
то е легнало в польана,
име нему Прилеп.
Прилеп – то е име славно,
тамо е живеjал
некога си крал ни Марко,
в него е царувал,
Е царувал, е воjувал
с Власи, Каравласи,
б'лгарска е бранил земльа,
роду си помагал."Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият във Велес Райко Иванов (Йоанов) Жинзифов (1839-1877, Москва) е виден български поет и възрожденец. Завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет и живее в средата на младата българска емиграция в Москва - заедно с Любен Каравелов, Нешо Бончев, Константин Миладинов, Константин Станишев, Васил Попович, Марин Дринов и др. издават българското литературно-обществено списание "Братски труд" (излязло в четири броя през 1860-1862 г. в Москва). През целия си престой в Русия Жинзифов развива огромна публицистична дейност в руския периодичен печат за запознаването на руската общественост с тежкото положение на българския народ.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1513 пъти.