Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Борбата на Дебрани и Китевчани срещу новоназначения сърбски владика", публикувано във в-к "Дебърски глас", год. II, бр. 8, София, 29 май 1910 година
Народни първенци от Дебърско и Кичевско - "Борбата на Дебрани и Китевчани срещу новоназначения сърбски владика", публикувано във в-к "Дебърски глас", год. II, бр. 8, София, 29 май 1910 година


Увеличи
Описание

"Протестите, подадени от страна на българското население в Дебърска и Кичевска кази до председателя на камарата, до великия везир и до министерството на вътрешните дела в Цариград.

Долеподписаните села в Дебърска и Кичевска кази, щом научихме от достоверно место, че гръцката патриаршия дала съгласието си за назначаване сърбин епископ със седалище в г. Дебър, високо протестираме пред чесното ни правителство по следните причини:
1) На Ваше Височество известно е, че Дебърската и Кичевската кази са населени с българско население. Само в края на стария режим чиновниците които гонеха крива политика и винаги желаеха да има разделение, ежби между народностите, станаха причина да се обърнат некои български села в сърбомански; не требва ни най-малко да се съмняваме, че назначеният епископ от страна на Патриаршията, не е с никаква друга цел, освен да подбуди и да накара да има една силна ежба между народа; това назначаване, освен че ще стане причина населението да изгуби своето спокойствие, а, и твърде възможно, да стане в тоя край причина за нежелателни смутове. Това назначаване също не е в полза на държавата и на народа;
2) Назначеният епископ по народност сърбин, който ще стане причина да има раздори в Дебърска епархия, нема достатъчен народ, от когото да може да образува цела епархия. Следователно, и политически ако погледнем на въпроса, не требва да се допусне създаването на сръбска епархия в страна ни.
На основание гореизложеното най-покорно молим да се вземат нужните мерки, за да се не създава такава митрополия."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Видни първенци, граждани, кметове и кехаи от Дебърско, Реканско и Кичевско - Дебър, Галичник, с. Гари, с. Росоки, с. Лазарополе, с. Тресонче, с. Янче, с. Присовяни, с. Кракорница, с. Бродец, с. Реч, с. Ничпур, с. Танушe, с. Скудрине, с. Могорче, с. Беличица, с. Юдово, с. Козица, с. Белица, с. Бърджани, с. Лешница, с. Рабетино, с. Миокази, с. Челопеци, с. Орланци, с. Староец и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 569 пъти.