Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Протокол и устав на Щипския общограждански национален клуб "Благой Монев", Щип, 1942 година
Общограждански национален клуб "Благой Монев" - "Протокол и устав на Щипския общограждански национален клуб "Благой Монев", Щип, 1942 година


Увеличи
Описание

На 21.XI.1941 год. в Щип е основан Общограждански национален клуб "Благой Монев" с председател д-р Тодор Гичев (деец на ММТРО, осъден по време на Скопския студентски процес), подпредседатели Димитър хаджи Глигоров и свещ. Методи Гогов (по-късно Михаил, архиепископ Македонски и Охридски; глава на МПЦ) и секретари Павле Михайлов Гаврилов (брат на Ванчо Михайлов) и Любен К. Мировски (пом. кмет на Щип). Членове на клуба са Михаил Д. Миялков (дедо на Никола Груевски и Сашо Миялков), Васил Гранков, Славко Гърличков, Гьошо Д. Гочев и мн. др. На събранието присъстват и инж. Димитър Чкатров, Димитър Гюзелов и Михаил Икономов.
"Основава се Общограждански клубъ въ гр. Щипъ.
Името на клуба ще е: "Благой Монев".
Цѣльта на клуба e:
1) Да обедини здравитѣ национални сили за единъ всестраненъ творчески подемъ.
2) Да работи за създаването на едно дълбоко съзнание за Държава, Царъ и Родина въ широкитѣ народни маси.
3) Да развива здравъ български национализъмъ между младитѣ и да се бори противъ всички враждебни елементи на българщината.
4) Да работи за постигането на бързото приобщаване на Македония към Майката Отечество и уеднаквяване съ нея въ всѣко отношение съ любовь и безъ сътресение.
5) Да се бори за освобождението и обединението на всички българи за да се създаде една могъща и велика България въ нейнитѣ етнически, исторически и органически граници.
6) Да развива любовъ къмъ всичко народно и национално, къмъ националната история, къмъ народнитѣ добродетели, народнитѣ обичаи, националнитѣ херои и пр.
7) Да работи за стопанското, културно и просветно повдигане на народа."


Източник: Оригинален източник на документа - Държавна агенция "Архиви"

Автор: Български общограждански национален клуб "Благой Монев", основан в Щип през 1942 г. Председател на комитета е дееца на ММТРО д-р Тодор Герасимов Гичев (осъден по време на Скопския студентски процес през 1929 г.). Подпредседатели са - адвокатът Димитър хаджи Глигоров; свещеник Методи Гогов (по-късно Михаил, архиепископ Охридски и Македонски) и учителят Трайчо Манев Станчев. Секретари са - адвокатът Любомир Коцев Миравски (помощник-кмет на Щип) и търговецът Павле Михайлов Гаврилов (брат на Иван Михайлов).


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 4514 пъти.