Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Старобългарски език", София, 2000 година
Кирил Мирчев от Битоля, Вардарска Македония - "Старобългарски език", София, 2000 година


Увеличи
Описание

Издание от 2000 година на оригинално издадената през 1972 година книга "Старобългарски език" от битолчанина Кирил Мирчев.

""Старобългарски език" е кратък граматичен очерк на класическия старобългарски език от IX до XI в., както той е отразен в българските паметници. Описани са неговите фонетични, морфологични и синтактични особености. Книгата е учебник за студентите от висшите и полувисшите учебни заведения."

"За нуждите на своята моравска мисия солунските братя Константин- Кирил и Методий превеждат на солунския български диалект най- необходимите за църковното богослужение книги. В КирилоМетодиевите преводи е отразена богато граматичната структура на тогавашния български език. Тъй като с веществени писмени данни за който и да било друг славянски език преди втората половина на IX в. науката не разполага, Кирило-Методиевият старобългарски език е най-старият славянски литературен език, засвидетелстван документално. Като славянски език от една толкова древна епоха той се отличава с голяма архаичност на своя граматичен строеж. Той е стоял все още доста близо до праславянския език, от който чрез продължителна и непрекъсната диференциация са се образували всички съвременни славянски езици. С тези си качества старобългарският език има неоценимо значение за прѹчване историята на славянските езици. Той ни дава твърдата основа, върху която се изгражда сравнителното прѹчване на славянските езици и от която става осветяването на особеностите на доисторическия праславянски език."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Кирил Спиридонов Мирчев (1902-1975, София) е виден езиковед, член-кореспондент на Българската академия на науките, един от най-големите специалисти по старобългарски език, история на българския език и българска диалектология, роден в Битоля във ВМОРО-вска и възрожденска фамилия.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2691 пъти.